juf-anke, lesidee, kleuters, inspiratie, kleutergroep, groep12, juf, meester, gratis, downloads, jonge-kind

juf-anke, lesidee, kleuters, groep-1-2, kleutergroep, spel, spelen, Roald-Dahl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

juf-Anke, lesidee, kleuteruniversiteit, projecten, kleuters

  • Kringactiviteiten
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads
  • Gymles & Spelletjestocht


Lesideeën voor kleuters | thema jungle

Project jungle van Kleuteruniversiteit

Ontmoet de leukste dieren uit de jungle!

Dit project bevat taal- en rekenactiviteiten, een Engelse les, een bewegingsactiviteit, activiteiten voor natuur en suggesties voor de hoeken bij het boek Wilde dieren van het woud, dat samengesteld is door Marja Baeten en het WNF, met illustraties van Gertie Jaquet. Met dit project kun je drie tot vier weken aan de slag.

--> Bekijk het project jungle

jungle kleuters project

Kringactiviteiten thema jungle

Jungletocht
Een opdracht voor elke dag tijdens het thema 'jungle', aan de hand van het prentenboek 'Krrrr...okodil'. Een mooie leidraad voor je junglethema.

krokodil boek

Ga je mee? Met Krrrr... okodil de jungle in?
Krokodil maakt onderweg van alles mee. Hij laat de kikkers schrikken, waarna zij met grote sprongen wegspringen. Hij verstoort de rust van de ooievaars en neemt een kijkje bij de nijlpaarden.

Voor deze jungletocht heb je het boek ‘Krrrr... okodil’ nodig.
Print de opdrachtkaarten uit en lamineer ze.
Lees het boek ‘Krrrr... okodil’ in de klas voor.
Na het voorlezen brengt Krokodil elke dag een opdracht de klas in. De opdrachten vind je in deze download. Het zijn taalspelletjes, rekenactiviteiten, bewegingslessen, creatieve opdrachten en een lesje verkeer.

Met de opdrachten kun je naar eigen wens 1 of 2 weken aan de slag.
De eerste 5 opdrachten zijn gekoppeld aan het boek ‘Krrrr... okodil’. De dieren verschijnen in dezelfde volgorde als in het boek.
De volgende 5 opdrachten kun je naar eigen inzicht aanbieden.

Tip! Gebruik een handpop van een krokodil bij het aanbieden van de opdrachten.
Hang de aangeboden opdrachtkaarten in de klas op.

--> Download de jungletocht

jungletocht krokodil

Taalactiviteiten

Woordveld - in de jungle
Neem een groot vel papier en enkele stiften. Vraag de kinderen hoe ze denken dat een jungle eruit ziet. Welke dieren leven er? Hoe zien de bomen in de jungle eruit? Hoe is het weer in de jungle? Wie is er wel eens in een jungle geweest? Laat enkele platen van de jungle zien, platen uit een boek of foto's op het digibord.
Maak met de kinderen een woordveld of mindmap over de jungle.

Dierengeluidenspel - luisteren
Praat met de kinderen over de dieren uit de jungle. Vraag de kinderen welke dieren er wonen.
Als er een heleboel dieren besproken zijn begint het dierengeluidenspel.
* Je maakt zelf een geluid en laat de kinderen raden welk dieren het is.
* Je noemt een dier, alle kinderen doen dit dier na.
* Je neemt van tevoren met een mp3 speler dierengeluiden op. Dit kan je doen door de dierengeluiden op internet te zoeken, bijv. op Youtube.
Je laat de geluiden via de computer of het digibord horen en laat de kinderen raden welk dier het is.

Jungledieren in de kring - auditieve oefeningen
De kinderen mogen een jungleknuffel mee naar school brengen.

De knuffels liggen in de kring. Jij noemt één knuffel op. Dat doe je in stukjes, bijvoorbeeld o-li-fant. De kinderen raden welke knuffel het is. Klap zo verschillende knuffelnamen en laat de kinderen raden. Kan één van de kinderen ook een naam klappen? De klas raadt.
Neem nu een aantal keer 2 knuffels en vraag welke knuffelnaam het langst is. Breid dit daarna uit naar 3 of 4 knuffels. Kunnen de kinderen dit groepje knuffels ook op de juiste volgorde leggen, van de kortste naar de langste?

Liggen er knuffels in de kring die met dezelfde letter beginnen? Hoe kunnen we dat weten? Leg de knuffels die met dezelfde letter beginnen bij elkaar. Hebben we ook kinderen in de klas waarvan de naam met die letter begint?

Je kunt ook nog enkele andere activiteiten doen om het auditieve waarnemen te oefenen, zoals:

- Noem 3 of 4 knuffeldieren op. Wie kan de knuffels nu in dezelfde volgorde opnoemen?
- Noem 3 knuffeldieren op. Doe dat nog een keer, maar laat er nu één weg. Welk knuffeldier heb je nu niet opgenoemd? Doe dit later met 4 namen.
- Noem een heleboel knuffeldieren op. De kinderen mogen iedere keer gaan staan als ze ‘aap’ horen.
- Vertel iets over de knuffels. Als het waar is wat je zegt, mogen de kinderen gaan staan. Als het onzin is, blijven ze zitten.

Ra, ra, wie is het? – kritisch luisteren
De kinderen mogen een jungleknuffel van thuis meebrengen.

De kinderen staan, met hun eigen knuffel in de hand, op een stoel in de kring. Je neemt één van de knuffels in gedachten. De kinderen mogen een vraag stellen, bijvoorbeeld: Heeft deze knuffel een staart? Je antwoordt met ja of nee. Is het antwoord ‘nee’, dan gaan alle kinderen met knuffels die een staart hebben op hun stoel zitten. De kinderen blijven vragen stellen, tot er nog maar één kind met knuffel op de stoel staat. Is dit de knuffel die je in gedachten had?

Jungledier ontsnapt! - kritisch luisteren & woordenschat
Nodig: een aantal jungledieren / knuffels

O jee, er is een dier uit de jungle kwijt, maar er zijn zoveel dieren in de jungle, dat we niet goed weten wie er nu verdewenen is.
De jungleonderzoeker mag uit gaan zoeken welk dier weg is. Dit kind komt op jouw stoel zitten.

Je kiest één van de jungleknuffels uit de kring uit en houdt deze knuffel boven het hoofd van het kind. Dit is het jungledier dat kwijt is. Gelukkig zien de kinderen in de klas welk dier kwijt is en kunnen ze aanwijzingen geven over dit dier. Telkens mag één kind een aanwijzing geven, zoals: hij heeft oren, hij heeft 4 poten, hij is geel. Kan de onderzoeker, door goed te luisteren en na te denken, raden welk jungledier kwijt is?

Rekenactiviteiten

Tanden van de krokodil - tellen
Nodig: stoepkrijt

Teken op de speelplaats een heleboel krokodillenbekken. Teken tanden in de bekken. In de ene bek één tand, in de andere twee, in een andere drie enzovoorts. Schrijf een getal bij de bek. De ene keer is dit getal gelijk aan het aantal tanden, de andere keer bewust niet.

De kinderen rennen over de speelplaats van bek naar bek. Ze tellen de tanden en kijken naar het getal dat erbij staat. Is het juist, dan rennen ze verder, is het onjuist, dan maken ze met stoepkrijt een kruis naast de bek (niet op de bek of het getal, dan zien de kinderen die erna komen niks meer). Zo rennen de kinderen langs alle bekken. Als ze klaar zijn, loop je samen met de groep langs de bekken en je telt de tanden nog eens. Hebben de kinderen goed geteld?

krokodil-tellen-kleuters krokodil-rekenactiviteit-kleuters

Jungletakken / lianen van kort naar lang - seriëren
Nodig: takjes van verschillende grootte

De kinderen kunnen eventueel buiten op zoek gaan naar takjes. Geef ze de opdracht dat ze allemaal 1 takje mogen zoeken en mee naar binnen mogen brengen.
Hoeveel takken hebben we nu in de kring?
Wie heeft een grote tak gevonden? Wie een kleine? Wie heeft een dikke tak gevonden en wie een dunne?
We gaan eens kijken wie de langste tak heeft. Hoe kunnen we dat doen?
En wie de kortste tak heeft?
We leggen de takken van alle kinderen op een rij van kort naar lang.

Visjes voeren - begrippen te weinig, te veel en evenveel
Nodig: visjes van karton of de AH-mini's, minimaal 6 krokodillen (afbeeldingen, knuffels, plastic krokodillen), 3 vellen blauw papier

Leg de drie vellen blauw papier in de kring. Dit zijn drie meren waar krokodillen in leven. In één meer zwemt één krokodil, in het volgende meer zwemmen twee krokodillen en in het derde meer zwemmen drie krokodillen. Vraag de kinderen waar de meeste krokodillen en waar de minste krokodillen zijn. Kunnen de kinderen ervoor zorgen dat er in de meertjes evenveel krokodillen zwemmen?
De krokodillen hebben honger en gaan op zoek naar vis. Leg de krokodillen weer in de meertjes zoals bij de start van deze activiteit. Geef één krokodil te weinig vis, één krokodil te veel vis en één krokodil precies genoeg vis. Vraag de kinderen in welk meer te weinig vissen voor de krokodillen zijn. En waar zijn te veel vissen voor de krokodillen? Waar zijn precies genoeg vissen?
Weten de kinderen hoe ze de vissen zo over de meren kunnen verdelen, zodat alle krokodillen genoeg te eten hebben?

krokodil kringactiviteit

Kikkersprongen - vooruit en achteruit tellen, verder tellen
Nodig: een handpop, vingerpoppetje of knuffel van een kikker.

Kikker houdt van springen, dat doet hij de hele dag! Vandaag gaan we zijn sprongen eens tellen. Kikker springt door de kring. De kinderen tellen hardop mee. Tel tot 10, tel tot 20. Kan Kikker ook achteruit springen? Hij springt terug de kring door, van 10 naar 0 of van 20 naar 0.

Nu wil Kikker naar een bepaald kind toe springen. In hoeveel sprongen zou Kikker bij dat kind zijn? Wat denkt de klas?
We gaan eens tellen hoeveel sprongen Kikker nodig heeft. Hebben we het goed geraden? Nu springt Kikker weer terug naar de stoel van de juf/ meester. Kikker springt achteruit en wij tellen achteruit terug.

Als dat goed lukt, wil Kikker wel eens verder springen. Hij springt naar het eerste kind (bijv. 6 spongen) en daarna springt hij door naar het volgende kind. We oefenen het verder tellen vanaf een bepaald getal (in dit geval vanaf 6).

Spelletje ter afsluiting: Kikker springt door de kring, máár, de kinderen mogen nu niet hardop meetellen. Ze tellen de sprongen in hun hoofd. Als Kikker stopt met springen, mogen de kinderen raden hoeveel sprongen hij gemaakt heeft.

Kikkersprongenspel - tellen en verder tellen
De kinderen zitten in de kring. Jij begint en springt als een kikker door de kring. Je telt hardop 1, 2, 3, 4. Dan tik je een kind aan. Dit kind wordt nu de kikker en gaat verder waar jij gebleven was 5, 6, 7... net zolang totdat het kind een ander kind aantikt of tot jij het genoeg vindt en in je handen klapt. Tot hoeveel kunnen jullie doorgaan?

Waar is het kunstgebit? - plaatsbepaling
Nodig: driehoekige mozaïekfiguren

In het boek Marcs grote gevaarlijke tanden blijkt de angstaanjagende krokodil Marc een kunstgebit te hebben. Elke avond, voor het slapengaan, verstopt hij het in een struik.
Geef elk tweetal een krokodillentand (mozaïekfiguur). Het ene kind sluit de ogen en het andere kind verstopt de tand in het lokaal. Met een plaatsbepalend begrip geeft hij aan waar de tand is: in een mand, onder een kast, achter een kussen, op een speelgoedauto ... Het kind gaat op zoek. Als de tand gevonden is, wisselen de kinderen van rol.
Tip! Gebruik zoveel mogelijk verschillende kleuren mozaïekfiguren, zodat de kinderen niet per ongeluk de tand van een ander tweetal vinden.

krokodil-rekenactiviteit-kleuters krokodil-rekenactiviteit-kleuters

Kikkersprongen in de speelzaal / buiten - sprongen van 2
De kinderen springen als kikkertjes door de speelzaal. Begin met sprongen van 1. Spring tot 10 en tot 20. Probeer ook eens achteruit te springen en terug te tellen!

Nu gaan we het springen met sprongen van 2 oefenen! De sprongen worden wat groter. Spring weer tot 10 of 20.
We gaan het springen oefenen met de getallenlijn erbij.
Schrijf de getallen (tot 10 of 20) op A4-tjes. Plak de A4tjes in een lange rij achter elkaar op de grond. De kikkertjes gaan in een rij achter elkaar klaarstaan. Ze springen in één keer naar de 2, dan naar 4 etc. De kinderen zien en ervaren zo dat ze telkens één getal overslaan. Dit maakt het maken van sprongen van 2 wat makkelijker. Tip: laat de kinderen náást de getallen springen en niet óp de A4-tjes, dan zijn ze zo stuk. In plaats van A4-tjes kun je natuurlijk ook gewoon getalkaartjes gebruiken.

Een spelletje ter afsluiting: haal de oneven getallen weg, zodat alleen 2, 4, 6, 8, 10 etc. te zien zijn. De kinderen doen de ogen dicht. Draai nu één van de even getallen om. Welk getal is omgedraaid?

Getalkaartjes Krokodil
Met getalkaartjes kun je allerlei leuke activiteiten doen om het tellen en de getalsymbolen te leren. Je vindt hier suggesties voor onder het menu-item vakgebieden --> rekenen --> inspiratie.

--> Download de getalkaartjes
getalkaartjes krokodil

Jungledieren in de rij - seriëren
Nodig: jungledieren (kunsstof dieren of knuffeldieren). De kinderen kunnen ook zelf een jungledier van thuis meebrengen.

De kinderen zitten met hun jungledier op schoot in de kring. Wanneer je dit niet fijn vindt, kun je ervoor kiezen de dieren in de kring te laten leggen.
Vertel de kinderen dat we de dieren in de juiste volgorde gaan leggen, van …… naar ……

Van klein naar groot
Vraag de kinderen wie vindt dat hij/zij een groot dier heeft. Vinden de andere kinderen dat ook? Dit dier mag in de kring gelegd worden.
Vraag nu wie een klein dier heeft. Dit dier wordt ook in de kring gelegd.
Is er iemand die denkt dat hij/zij nog een kleiner dier heeft? Waar moet dit dier liggen, als we een rij maken van klein naar groot?
Vraag een kind waar hij/zij denkt dat zijn/haar dier moet liggen. Kan dit kind ook vertellen waarom hij/zij dat denkt?
Wie heeft er een dier dat dicht bij dit dier mag liggen? Etc.
Leg zo alle dieren in de juiste volgorde. Wanneer de kinderen het lastig vinden, kun je vragen of iemand tips heeft. Hoe kun je nu zien of dit dier op de juiste plek ligt (meten, de dieren goed op of naast elkaar leggen, ervoor zorgen dat de dieren op een rechte lijn liggen).
Liggen alle dieren nu in de juiste volgorde? Waar ligt de het kleinste dier? Van wie is dit dier? En het grootste jungledier? Welk dier ligt in het midden? Welk van deze jungledieren zou in het écht het grootst zijn? En welk dier het kleinst?

Van lang naar kort
Als je de begrippen lang en kort wilt oefenen kun je kijken naar de lengte van de oren van de dieren of de lengte van de staarten.
Misschien kun je alle dieren met staarten in de juiste volgorde laten leggen en alle dieren die geen staarten hebben weer op een andere plek van lange oren naar korte oren leggen.
De dieren die overblijven kun je seriëren op hun lengte.

Van dik naar dun
Leg de dieren in de juiste volgorde van dik naar dun of van dun naar dik. Kijk bij ‘van klein naar groot’ voor de beschrijving van de activiteit.


De slangen liggen in de kring, klaar voor om van lang naar kort gelegd te worden.

Jungledieren in de kring - classificeren
Nodig: jungledieren (kunsstof of knuffels) en hoepels

De jungledieren liggen in de kring. We gaan de dieren sorteren. Sommige dieren zien er hetzelfde uit. Deze dieren leggen we bij elkaar. Wie ziet er iets dat hetzelfde is?
Classificeer de dieren bijvoorbeeld op kleur, op aantal poten, of op het kan vliegen of niet of op het soort dier.

Zintuiglijke waarneming

Fruitsalade maken
Koop verschillende vruchten die in de jungle groeien. Bespreek en bekijk de vruchten met de kinderen. Doe er eventueel een spelletje mee. 
Maak daarna samen met de kinderen een lekkere fruitsalade van de vruchten.

Huidstructuren
Hoe voelt het dier? Het ene dier heeft een gladde huid, het andere dier een zachte vacht en weer een ander dier heeft grove schubben.
Misschien kun je in de bibliotheek een boek vinden waarin de kinderen kunnen voelen. Zo kunnen de dieren uit de jungle ook op deze manier besproken worden.


Liedjes en versjes | thema jungle

Liedjes

Wie ligt daar zo stil?
Wie ligt daar zo stil? Vader krokodil.
Hij ligt daar te slapen, ik ga hem wakker maken.
Uit: Kleuterwijs

Een olifant
Een olifant, een olifant, krokodillen,
krokodillen en een olifant.
Een olifant, een olifant, krokodillen,
krokodillen en een olifant.
De apen, de tijgers, krokodillen,
krokodillen en een olifant.
De apen, de tijgers, krokodillen,
krokodillen en een olifant.
Uit: Kleuterwijs

Dikke dikke olifant
Dikke dikke olifant
heb je al ontbeten?
dikke dikke olifant
wat heb je gegeten?
tien emmers met water
een kruiwagen brood
en daarom word jij
zo vreselijk groot
dikke dikke olifant
heb je al ontbeten?
dikke dikke olifant
wat heb je gegeten?
Uit: Het grote Liedjesboek

Ze kunnen zeggen wat ze willen
Ze kunnen zeggen wat ze willen
maar de olifant
die heeft de dikste billen van het hele land
en de giraf de allerlangste nek
en het nijlpaard heeft de allergrootste bek bek bek.
Van: minidisco.nl

Jongens, meisjes, aan de kant
Jongens, meisjes, aan de kant
want daar komt een grote olifant
grote poten, grote oren
en een dikke, lange slurf van voren.
Jongens, meisjes, aan de kant
want daar komt een grote olifant.

Jongens, meisjes, aan de kant
want daar komt een babyolifant
piepkleine poten, piepkleine oren
en een piepklein slurfje van voren.
Jongens, meisjes, aan de kant
want daar komt de babyolifant.
Uit: Liedjes met een hoepeltje erom

Een aapje
Een aapje, een aapje, kijk eens goed
wat voor kunstjes of het doet.
Een sprongetje hier, een sprongetje daar.
Nu is het met z'n kunstjes klaar.
Uit: Kleuterwijs

De krokodil
De krokodil ligt in het water
de krokodil zwemt naar je toe
de krokodil komt steeds een beetje nader
en hap! Au! Bijt-ie in je bil!
Uit: Liedjes met een hoepeltje erom

 
Ze kunnen zeggen wat ze willen

In the jungle, the mighty jungle

 

Versje

Nijlpaard is bang
Daar ligt nijlpaard in zijn bedje
zijn vriendje muis die slaapt allang
buiten is het pikkedonker
nijlpaard is een beetje bang
hij voelt ergens iets bewegen
brrr- rilt nijlpaard - ik ben bang
zou het soms een krokodil zijn
of een hele enge slang?
Help! roept nijlpaard
bij mijn benen doen de dekens soms zo raar
ja, bromt muis, dat zijn je tenen
gunst, lacht nijlpaard, is dat waar!


Ideeën voor de hoeken | thema jungle

Het lokaal als jungle
Tover je klas om tot een echte jungle. Met een groen legernet aan het plafond of tegen een muur (of een paar takken aan het plafond), knuffelslangen en andere oerwoudbeesten in het lokaal, een tafel met groen kleed erover waarop een junglehoek ingericht kan worden met jungledieren die door de kinderen gemaakt zijn en een boekenhoek in junglesfeer.

Themahoek jungle
Tover de huishoek of themahoek om tot een echte jungle. Vraag de kinderen van thuis knuffels van jungledieren mee te brengen.
Verf wc rolletjes bruin, rijg ze aan een touw en hang deze jungletak op in de hoek. Maak lianen van slierten crêpepapier. Verf bomen op behangpapier of het raam.
Leg een blauw vel etalagekarton in de hoek. Dit is de vijver of rivier voor de krokodillen, schildpadden etc.
Leg een rugzak (een backpack) in de hoek met daarbij een fototoestel, een verrekijker en een junglehoedje.
Tip! Maak foto's van details van dingen in je lokaal. Bijvoorbeeld een stukje van de verwarming, een klein detail van een poster. Print de foto's uit en leg ze in de junglehoek. De kinderen mogen met een foto in de hand, de rugzak op de rug en een verrekijker of fototoestel op zoek naar het voorwerp waar de foto van gemaakt is.

junglehoek, thema-jungle, kleuters

junglehoek-kleuters

junglehoek kleuters

Bouwtafel
Leg een bruin of groen vel engels karton op een tafel. De kinderen maken hier een jungle op met bomen van wc- / keukenrollen, een rivier van blauw papier etc. Zet speelfiguren van dieren die in de jungle leven neer en kleine blokjes. Met de kleine blokjes kunnen de kinderen een brug over de rivier bouwen, een hutje in de jungle enzovoort.

Bouwhoek
Kies een prentenboek over een krokodil. Maak voordat de kinderen op school komen enkele dingen in het lokaal stuk. Verscheur een papier, stoot een bouwwerkje om, laat je fruit verdwijnen. Reageer verontwaardigd: wat is híer gebeurd? De kinderen gaan op zoek en vinden een knuffelkrokodil. Heeft hij dit gedaan? Lees het prentenboek over de krokodil voor.
Vraag de kinderen hoe voorkomen kan worden dat dit morgen weer gebeurt. Mijn kleuters kwamen op het idee de gemene krokodil op te sluiten in een hok, mét knikkers, zodat hij niet kan ontsnappen, want als hij loopt, glijdt hij uit.

krokodil, bouwhoek

krokodil-kleuters

krokodil-bouwen-kleuters

Kralenplank
Installeer de app 'KralenplankOntwerper voor de iPad' op je tablet. Bekijk met de kinderen hoe een krokodil eruit ziet.
De kinderen maken een krokodil met de kralenplankontwerper. Print de krokodil uit en laat ze deze op een kralenplank naleggen.

krokodil-kralenplank

Mozaïek
Geef de kinderen twee stroken groen papier. Leg deze neer als krokodillenbek. De kinderen leggen tanden (mozaïekfiguren) in de bek.

krokodil-kleuters

Een bobbelige rug - motorische oefening
Teken een krokodil op groen karton. De kinderen gooien met de dobbelsteen en zetten dit aantal 'bobbels' (wasknijpers) op de rug van de krokodil.
Variaties:
- dobbelen met een 1-2-3 dobbelsteen
- dobbelen met twee 1-6 dobbelstenen. Het aantal gelijk aan de laagste worp wordt op de rug gezet.
- dobbelen met twee 1-6 dobbelstenen. Het aantal gelijk aan de hoogste worp wordt op de rug gezet.
- dobbelen met twee 1-6 dobbelstenen. De laagste worp wordt van de hoogste afgetrokken en zo wordt er een eraf-som gemaakt. Dit aantal knijpers wordt op de rug gezet.

motoriek-kleuters-krokodil-jungle

Golven in de rivier - motorische oefening
De krokodil zwemt in de rivier. De kinderen maken golven in het scheerschuim.

krokodil-scheerschuim-kleuters


Beeldende activiteiten | thema jungle

Aap met muizentrapjes
Zoek een leuke kleurplaat van een aap. Knip de poten van de aap af. De kinderen maken muizentrapjes aan het lijf van de aap en kleuren de aap in.
aap jungle

Aap vouwen
aap vouwen

Dieren in het woud
Zoek enkele duidelijke kleurplaten van Jungle dieren. Op elke kleurplaat moet één dier duidelijk afgebeeld staan.
De kinderen kiezen één van de kleurplaten, kleuren hem in en knippen het dier uit. Het dier wordt op een groen vel papier geplakt.
Nu plakken de kinderen (smalle) stroken bruin papier naast en over het dier, dit zijn de boomstammen. Bovenaan de boomstam kunnen de kinderen bladeren plakken van groen papier.

Leeuw
Nodig: 1 doosje, bijv. een hagelslagpak, pak van knackers, 4 wc rollen en een bierviltje
Het doosje wordt met geel/bruin papier beplakt. Dit wordt de romp van de leeuw. 
Dan schildert het kind de 4 wc rollen, de poten van de leeuw, geel/bruin of beplakt deze ook met papier.
Op het bierviltje worden aan voor- en achterzijde oranje, bruine of gele ronde vouwblaadjes geplakt. Dit wordt de kop van de leeuw.
Daarna knipt het kind stroken van een klein vouwblaadje of stukjes van een dunne reep papier voor de manen van de leeuw. De manen worden helemaal rondom het bierviltje geplakt.
Tenslotte worden er ogen, een neus en bek op de kop van de leeuw geplakt.
Plak de kop aan de voorkant van het doosje en plak de poten alle vier liggend onder het doosje (voor een liggende leeuw). Maak eventueel nog een staart van wol. Prik deze met een naald aan de achterkant in het doosje.

Slang
Nodig: repen groen, geel, zwart en oranje papier.
De kinderen plakken de repen dicht, zodat het een ringetje wordt. Maak als het ware een slinger. Op de voorste ring wordt de kop van de slang gemaakt.

Schildpad

Krokodillen tekenen
Plak een groene strook op een vel papier (zie foto). Laat de kinderen deze met wasco omtoveren tot krokodil.
krokodil, tekenen, kleuters, motoriek, juf Anke

krokodil, tekenen, kleuters, motoriek

Krokodil van een eierdoos
Verf een eierdoos groen. Maak muizentrapjes voor de poten. Knip uit stevig, groen papier/karton een bek en een staart.
krokodil eierdoos

Krokodil van blokjes
krokodil mozaiek

krokodil, knutselen, kleuters

Krokodil vlechten
krokodil vlechten

Krokodil stempelen/tamponneren
Maak een mal voor het tamponneren. Een voorbeeld vind je in de jungletocht bij de kringacitviteiten. Tamponneer of stempel de krokodil met groene verf. Strooi er glitters over. Wanneer de krokodil droog is, kunnen de kinderen met stiftjes bij de krokodil tekenen: libellen, vlinders, kikkers, een rivier etc.
krokodil

Papegaai
Zoek een mooie, duidelijke kleurplaat van een papegaai en laat de kinderen deze verven of inkleuren met wasco, stift of kleurpotlood.

Dieren tekenen met wasco
De kinderen tekenen een dier uit de jungle (na). Ze tekenen met wasco en verven daarna met waterverf over het dier heen en langs het dier (voor de grond en de lucht).
Het dier inschilderen met ecoline kan ook.


Downloads bij het thema jungle

Jungletocht - kringactiviteiten

Activiteiten voor in de kring, tijdens de werkles en in de speelzaal, geschreven bij het boek Krrrr...okodil.

--> Download de jungletocht

jungletocht krokodil

Tel en kleur - krokodil

Download het spel en laat de kinderen het spel in groepjes spelen.
De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen en kleuren het aantal kikkers / kikkerdril dat ze gooien in. Wie heeft alles het eerst ingekleurd?

tel en kleur krokodil
--> Download Tel en Kleur

Werkbladen thema jungle

7 Werbladen rondom het thema 'jungle' waarmee de kinderen het tellen, seriëren, de auditieve analyse en de letters k en r kunnen oefenen.

krokodil werkbladen voorleesdagen
--> Download de werkbladen

Kralenplankvoorbeeld

Aan deze krokodil kunnen twee kinderen werken.

krokodil kralenplank krokodil kralenplank

Kralenplankontwerper op de tablet

Geef de kinderen de opdracht een krokodil op de tablet te ontwerpen. Installeer hiervoor de app 'KralenplankOntwerper voor iPad'. Print de ontworpen voorbeelden uit en laat ze in het 'echt' op de kralenplank leggen.

krokodil ipad

kralenplank ipad

Kleikaarten

Kleikaarten zijn opdrachtkaarten voor het werken met klei. Ze geven kleuters de mogelijkheid op een andere manier met klei aan het werk te gaan. Met deze kleikaarten oefenen de kinderen de getallen t/m 12.

--> Download de kleikaarten

kleikaarten


Spelletjestocht 'De Reuzenkrokodil'

Ken je het boek 'De Reuzenkrokodil' van Roald Dahl? Echt een geweldig boek! Je kunt het op YouTube bekijken.
Op de school waar ik werk, Roald Dahl, hebben wij jaarlijks een Dahldag, om de geboortedag van onze naamgever te vieren. Voor deze Dahldag maakte ik een spelletjestocht voor kleuters aan de hand van het boek 'De Reuzenkrokodil'. De kinderen speuren door de wijk en spelen spelletjes bij ouders aan huis. Deze spelletjes kunnen natuurlijk ook op school gespeeld worden.

--> Download de spelletjestocht

reuzenkrokodil

spelletjes kleuters

Junglegymles

Ga je mee? Op expeditie in de jungle? Pak je rugzak maar en vergeet je verrekijker niet. We gaan op pad. Onderweg komen we van alles tegen.
Omgevallen boomstammen, een rivier, slingerende takken, rotsen en wie weet wat nog meer. Maar... pas op voor de krrrr...okodil!

De download bevat een uitgewerkte gymles in hoeken. Print de spelkaarten, zet het materiaal klaar en gymmen maar.

--> Download de gymles

jungle gymles

kerst, advent, vastenactie, juf-anke, kleuters, lesidee

kleuters, prentenboeken, kerst, voorlezen, juf, meester, lesidee

de-kleine-kerstboom, kleuters, kerst, lesidee

kleuters, kerst, voorlezen, prentenboek, kleutergroep, juf-Anke

kleuters, voorlezen, prentenboek, alle-dieren-sliepen, lemniscaat

juf-anke, lesidee, inspiratie, kleutergroep, kleuters, onderwijs, groep-1-2, prentenboeken, voorlezen