juf-Anke, lesidee, kleuters, kleutergroep, onderwijs
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht van een kleutergroep in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. In 2017 verscheen mijn eerste eigen boek bij Lemniscaat: Spelen met prentenboeken!
Nationale voorleesdagen 2020

Van 21 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen 2020. Dit jaar staat het prentenboek Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horacek centraal. Ook is er aandacht voor negen andere boeken die de Prentenboek TopTien compleet maken.

Over Moppereend

Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en ze wordt achtervolgd door een klein grijs wolkje. Kan hond, varken, schildpad, geit of konijn haar opkikkeren?

Prentenboek TopTien

Boeken uit de Prentenboek TopTien Nationale Voorleesdagen 2020

Een schildpad was zijn schildje kwijt

Marjet Huiberts & Carmen Saldana - Gottmer

Een verdrietige schildpad zoekt overal naar zijn schild. Op de boerderij, bij de rivier, in het bos ... nergens heeft iemand zijn schildje gezien. De schildpad wordt nóg verdrietiger. Hij huilt uren lang. Tot er een mooi, kleurig vogeltje tevoorschijn komt met een fantastisch idee. De schildpad krijgt niet alleen het allermooiste schild, maar ook een heel fijn vriendje én een hele familie. Wat een geluk!

Dit vertederende prentenboek van Marjet Huiberts (van We hebben er een geitje bij) past helemaal bij het thema vriendschap. Het verhaal dat op rijm geschreven is, leest fijn en de emoties van de schildpad komen er goed in naar voren. De paginagrote illustraties zijn helder, duidelijk en laten het gevoel van de schildpad goed zien. Een prachtig prentenboek dat je ook zeker moet onthouden voor de lente.

Activiteiten bij het boek

* De schildpad zoekt bij de geitenwei en in de varkensstal. Laat de kinderen meer dieren bedenken die op de boerderij wonen. Weten ze ook hoe de jongen van deze dieren heten? En welk geluid de dieren maken? Maak een woordweb of mindmap over 'de boerderij'.
* De schildpad zit op een stronk en huilt urenlang. Vraag de kinderen hoe hij zich voelt. Zijn zij ook wel eens verdrietig? Wanneer? Wat doen ze dan om weer vrolijk te worden? Houd een gesprek over 'verdrietig zijn'.
* De schildpad wringt zich in een oud konijnenhol. Nu lijkt het alsof hij weer een schild heeft. Geef de kinderen een afbeelding van een schildpad zonder schild. Plak deze op een vel papier. Laat ze een schild voor de schildpad maken. Ze mogen zelf bedenken hoe ze dit gaan doen. Leg volop materiaal klaar.
* Opeens hoort de schildpad een zacht gefluit. Wijs één kind aan dat een vogel is. Hij verstopt zich in het lokaal en 'fluit'. De groep wijst in de richting waar het geluid vandaan komt.
* Het vogeltje draagt takjes aan. Laat elk kind buiten een tak zoeken. Verzamel de takken in de kring. Seriëer ze op lengte en vergelijk ze met elkaar. Welke takken zijn kort en welke lang?
* Het werd lente. De vogel legt wel zeven eitjes in het nest. Verzamel zeven kunststof eieren en doe hier telactiviteiten mee.

Moppereend op de Lemniscaatkalender

Op de Lemniscaatkalender van 2020 vind je bij januari de plaat van Moppereend. Op de achterkant van deze plaat staat een leuk spel bij het boek Moppereend. Dus heb je deze kalender? Gebruiken!

Kringactiviteiten bij Moppereend

Een droge vijver - tegenstellingen
Eend was mopperig. De vijver was opgedroogd, dus ze kon niet zwemmen.
Oefen met de kinderen een aantal tegenstellingen: nat - droog, veel - weinig, hoog - laag, groot - klein. Verdeel de groep hierna in tweetallen. De kinderen van elk tweetal gaan tegenover elkaar staan. Jij noemt een begrip en het ene kind beeldt dit uit, bijvoorbeeld: dik, hoog, veel, warm, ruzie. Het andere kind beeldt hierna de tegenstelling uit.
Tip! Wanneer je kaartjes met tegenstellingen hebt, deel je deze aan de kinderen uit. Ze lopen met hun kaartje door de kring en gaan op zoek naar het kind met de tegenstelling.

Graven - plattegrond aflezen
Ze flip-flapte naar Hond, die een gat aan het graven was.
Verstop een aantal hondenkluiven in de zandbak. Maak hierna een plattegrond van de zandbak en geef door middel van kruizen aan waar de botten verstopt liggen. Laat de plattegrond op het digibord zien. De kinderen lezen de plattegrond af en gaan op zoek naar de botten.
In de zandtafel: Laat de kinderen deze activiteit tijdens de werkles herhalen. Eén kind verstopt een bot in de zandtafel en geeft op een plattegrond aan waar deze ligt. Een ander kind bekijkt de plattegrond en graaft het bot op. Hierna wisselen ze van rol.

 

In de modder rollen - cijferherkenning
Varken was in de modder aan het rollen.
Knip moederpoelen uit bruin papier en schrijf een getal op elke poel. Zorg voor een speelfiguur van een varken. Noem een getal. De kinderen leggen het varken in deze modderpoel. Noem een ander getal en verplaats het varken. Ga zo verder.
Variaties:
- Leg het varken óp een getal of draai een modderpoel om. Welk getal is weg?
- Laat het varken in de volgorde van de getallenrij van modderpoel naar modderpoel rollen.
- Leg het varken in één modderpoel en vraag welk getal hierna of hiervoor komt.
- Laat het varken met sprongen van twee door de modderpoelen springen.

Kraaien - luisteren
Haan was aan het kraaien.
Vraag alle kinderen de ogen te sluiten. Tik één kind aan. Hij opent de ogen en kraait als Haan. De kinderen die de ogen gesloten hebben, wijzen in de richting van het geluid. Hierna openen ze de ogen. Wie heeft er gekraaid?
Variatie: het kind dat aangetikt wordt, zoekt een plek buiten de kring en kraait. De kinderen die de ogen gesloten hebben, wijzen in de richting van het geluid.

Huppen - tellen met sprongen van twee
Konijn hupte rond.
Laat de kinderen als een konijn door het lokaal huppen en oefen het tellen met sprongen van twee.

Soezen - tellen
Schildpad lag te soezen in zijn schild.
Wijs één kind aan. Hij is Schildpad en gaat als een schildpad in de kring liggen. Wijs hierna andere kinderen aan die een voor een achter Schildpad gaan zitten. Schildpad luistert goed en telt hoeveel kinderen er achter hem plaatsnemen. Wanneer hij een getal heeft genoemd, mag hij kijken. Klopt het?

Was aan de lijn - visueel geheugen
'Kop op, Eend,' zei Geit, die druk bezig was om de was van de lijn te eten.
Span een draad in het lokaal en hang hier verschillende kledingstukken aan (gebruik de verschoningen die op school aanwezig zijn of kleding uit de huishoek).
Vraag de kinderen goed naar de lijn te kijken. Hierna sluiten ze de ogen. Speel voor geit en trek een kledingstuk van de lijn. Houd het achter je rug. De kinderen openen de ogen. Wat is weg?
Variatie: hang drie kledingstukken aan de lijn. De kinderen kijken er goed naar. Hierna haal je de kledingstukken weg en leg je ze bij de andere kleding in de kring. Kunnen de kinderen deze drie kledingstukken opnieuw, in de juiste volgorde, ophangen?

Een zwarte wolk - kleuren herkennen
Toen gebeurde er iets geks. De grijze wolk werd blauw en paars en geel en uiteindelijk zwart!
Knip een grote wolk uit een vel zwart papier en leg deze in de kring. Vraag de kinderen in het lokaal op zoek te gaan naar zwarte voorwerpen. Elk kind zoekt één voorwerp. De voorwerpen worden op de wolk in de kring gelegd. Bekijk ze en speel er een spel mee zoals 'wat is weg?' of 'ra, ra, welk voorwerp heb ik in gedachte?'

Regendruppels - rijmen
Eend klapperde met haar vleugels. Ze plensde en plonsde en plansde. Eend was niet meer mopperig.
Knip regendruppels uit blauw papier. Laat de kinderen rijmen op woorden uit het boek en leg voor elk rijmwoord een druppel in de kring. Laat een speelfiguur of knuffeltje van Eend vrolijk in de regen plensen.
Suggesties voor woorden om op te rijmen: nat of schildpad - hond - big - haan - konijn - geit - blij

Ideeën voor de hoeken

Op de boerderij
Maak een boerderijhoek met knuffels of speelfiguren van boerderijdieren, materiaal om weilanden van te maken, materiaal om hokken van te maken en mee in te richten, dierenvoer, een kruiwagen en een overal voor de boer of boerin.

De bouwhoek
Materiaal in de bouwhoek: blokken, plastic dieren, poppetjes, bomen, wat hooi of stro, blauw en groen karton, een speelgoedtractor.
Haal al het overige materiaal uit de bouwhoek weg. De kinderen maken een eigen boerderij in de bouwhoek. Ze kunnen hokken maken en hier dieren in zetten. Van het karton kunnen ze een vijver en een wei maken.

bouwhoek boerderij

Bouwtafel
De kinderen bouwen met kleine blokjes op tafel. Ze maken hokken voor de dieren, een weiland van groen papier met een hek van blokken eromheen, een vijver, het huis voor de boer etc.
Tip: Neem een groot stuk karton of kleed als ondergrond. Leg dit op tafel en teken hier met een zwarte, dikke stift de plattegrond van de boerderij op. Teken een groot vierkant waar de kinderen het huis op moeten bouwen, verschillende vierkanten/rechthoeken voor de hokken van de dieren, hier gaan de kinderen dus de blokken voor de hokken op zetten etc.
Zorg voor voldoende plastic dieren en ander wereldspelmateriaal.

Boerderijtafel
Maak een gezellige boerderij met de AH-mini's.

boerderijhoek

boerderij speeltafel

Een groentetuin in de zandtafel
Laat de kinderen een groentetuin in de zandtafel maken. Leg plastic groenten bij de zandtafel, een hark, een schep en takjes om in de grond te zetten bij de rijen ingezaaide groentes.
Gebruik het boek 'Anna en haar groentetuintje' om de kinderen te laten zien wat een groentetuin is en hoe je groentes zaait.
boerderij zandtafel

Beeldende activiteiten

Eend in een ei - mozaïek
Moppereend komt uit het ei. Laat de kinderen 16 vierkantjes vouwen en los knippen. Ze worden opgeplakt zoals op de foto te zien is.

Eendje borduren borduren
Borduur een kuikentje en kleur het kuiken in.
boerderij kleuters

Eendjes in de vijver
Verf een vijver en laat de kinderen hier met papier een Moppereend in plakken.

Het varken - wasco en ecoline
Teken met zwarte wasco een varken (vierkant) op een groot vel papier (A3). Verf het varken met roze ecoline. Verf de achtergrond ook met ecoline.

varken knutselen

thema boerderij kleuters boerdrij kleuters

Varken borduren
Teken een vierkant varken op een borduurblad. Borduur het varken en kleur het in.

thema boerderij kleuters knutselen

Scheuren
Vul een afbeelding (kleurplaat) van een dier op met gescheurde stukjes papier.

varken scheuren kleuters

Varken vouwen

varken vouwen

Dieren knutselen van doosjes
Beplak een doosje met gekleurd papier, bijv. roze voor een varken of bruin voor een paard. Maak een kop van een rond vouwblaadje en plak dit tegen het doosje. Maak poten van halve wc rolletjes

Haan vouwen (1)
Vouw de schuine vouw. Vouw onder een hoekje een stukje naar binnen, zie foto. Plak de kippen op een vel papier. Knip poten, een kam, ogen, een snavel.

Haan vouwen (2)
kip vouwen kleuters

Haan vouwen (3)
boerderij kleuters thema

Fleurige kip of haan
Teken een kip met zwarte wasco. Teken een patroon op het lijf en verf de kip met waterverf.

kip verven

De schildpad - vouwen

De schildpad - knutselen

De hond - vouwen

Downloads

Dobbelbladen Moppereend

Deze download bevat verschillende dobbelbladen bij het boek Moppereend. De kinderen oefenen het synchroon tellen, herkennen van getalbeelden op de dobbelsteen en het herkennen van de getalsymbolen.

--> Download de dobbelbladen

moppereend, voorleesdagen, kleuters, lesidee, download, werkblad, juf Anke moppereend, voorleesdagen, kleuters, lesidee, download, werkblad, juf Anke

Kralenplankvoorbeelden Moppereend

In de download vind je verschillende kralenplankvoorbeelden van Moppereend. Moppereend staat in de opgedroogde vijver, danst in de regen en staat voor de regenboog.

--> Download de kralenplankvoorbeelden

moppereend, kralenplank, juf Anke, kleuters

Woordkaarten 'Eieren leggen'

Met deze woordkaarten kunnen de kleuters die interesse in letters tonen of al kunnen lezen aan de slag. Zorg voor kunststof eieren en eierdozen voor zes eieren. Schrijf letters op de eieren (zie download).
De kinderen pakken een woordkaart, kijken naar het woord en leggen dit na of vullen zelf de ontbrekende letter in en leggen het woord.

--> Download 'Eieren leggen'

kleuters lente woordkaarten kleuters lente boerderij kleuters lente leren lezen juf Anke

Knijpkaartjes boerderij - getallen

Oefen de getallenrij, de getalsymbolen en de fijne motoriek met deze knijpkaartjes. De kinderen kijken naar de getallenrij en plaatsen een kleine wasknijper bij het ontbrekende getal. De opdrachtkaartjes verschillen in moeilijkheid en er zijn kaartjes voor het vooruit tellen en kaartjes voor het terugtellen.

--> Download de knijpkaartjes met getallen

knijpkaartjes boerderij knijpkaartjes

Knijpkaartjes boerderij - letters en woorden

Oefen de visuele waarneming, het signaleren van de eerste letter in een woord, de letterkennis en de fijne motoriek met deze knijpkaartjes.
De kinderen plaatsen een kleine wasknijper bij de letter die zij vooraan in het woord zien.
Bij de kaartjes met een zwarte rand worden ook letters die verder niet in het woord voorkomen gebruikt. Bij de kaartjes met een blauwe rand zijn ook andere letters uit het woord te zien en moeten de kinderen weten wat de eerste letter is.

--> Download de knijpkaartjes met letters en woorden

knijpkaarten letters knijpkaartjes letters

Knijpkaartjes boerderij - rijmen

Oefen het rijmen en de fijne motoriek met deze knijpkaartjes.
De kinderen plaatsen een kleine wasknijper bij de afbeelding van het woord dat rijmt op het groot afgebeelde woord.

--> Download de knijpkaartjes 'rijmen'

rijmen kleuters rijmen kleuters boerderij


herfst, prentenboek, kleuters

sinterklaas, kleuters, prentenboek, sinterklaasliedjes, mark-janssen


facebook juf Anke