juf-anke, lesidee, kleuters, inspiratie, kleutergroep, groep12, juf, meester, gratis, downloads, jonge-kind

juf-anke, lesidee, kleuters, groep-1-2, kleutergroep, spel, spelen, Roald-Dahl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

juf-Anke, lesidee, kleuteruniversiteit, projecten, kleuters

  • Kringactiviteiten
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads


Kringactiviteiten bij de thema's verkeer & vervoer

Project 'Vervoer'

Er rijden, vliegen en varen elke dag heel wat voertuigen heen en weer.

In dit project over voertuigen kom je meer te weten over alledaagse en minder alledaagse vervoermiddelen die kunnen rijden, vliegen of varen. Het project is geschreven bij het boek Rijden, vliegen en varen van Mack. In het project vind je reken- en taalactiviteiten, een spel en bewegingsles, een les Engels, dans en muziek, natuur en techniek en suggesties voor de hoeken. Hiermee kun je vier weken aan de slag.

--> Bekijk het project 'Vervoer'

Kinderboekenweek 2019, vervoer, project, kleuters, vervoermiddelen, op reis, juf Anke

Peuterproject - Alle wielen in de file

Vandaag gaan de beren bij opa en oma logeren.
‘Hup!’ zegt papa Beer, ‘we moeten gaan. We willen straks niet in een file staan.’ Maar onderweg zit alles tegen …

Dit peuterproject over vervoermiddelen is geschreven bij het grappige prentenboek Alle wielen in de file van Harmen van Straaten. Het project bevat reken- en taalactiviteiten, een bewegingsles, een beeldende activiteit, een motorische activiteit en twee spellen. Te gebruiken op de peuterspeelzaal, de eerste kleuterklas, het asielzoekerscentrum of op het kinderdagverblijf.

--> Bekijk het peuterproject 'vriendschap'

vervoer, kinderboekenweek, peuters, Alle-wielen-in-de-file, project

Project 'De haven'

In dit project kom je alles te weten over de haven. Over schepen en kapiteins, je leert wie er werken in de haven, telt de containers, leest een plattegrond af, traint het geheugen, maakt golvenmuziek en nog veel meer.

Het project is geschreven bij het informatieve boek ‘Willewete De haven‘ van Sanne Ramakers, Merel de Vink en Hélène Jorna. In het project vind je reken- en taalactiviteiten, een spel- en bewegingsles, Engels, muziek, natuur en techniek en suggesties voor de hoeken. Een rijk gevuld project met activiteiten voor drie tot vier weken.

--> Bekijk het project 'De haven'

Project 'De garage'

Vroem! Vroem! Neem een kijkje in de garage en ontdek wat daar allemaal gebeurt!

Dit project bevat taal- en rekenactiviteiten, een muziekles met een uniek lied van Jeroen Schipper, een bewegingsles, activiteiten rondom natuur en techniek en Engels en suggesties voor de hoeken bij het boek Willewete De garage van Pierre Winters en Frodo De Decker. Dit project bevat activiteiten voor ongeveer drie weken.

--> Bekijk het project 'De garage'

Project 'De autocoureur'

Een autocoureur die in de formule 1 rijdt, hoort bij de beste racers ter wereld. Hij kan een wedstrijd alleen maar winnen als alles perfect in orde is. Zal hij deze wedstrijd winnen?

Race met de autocoureur mee door dit pakket. Het pakket bevat reken- en taalactiviteiten, een les Engels en enkele extra activiteiten bij het boek De autocoureur van Liesbet Slegers. Met deze activiteiten kun je drie weken aan de slag.

--> Bekijk het project 'De autocoureur'

kinderboekenweek 2019, vervoer, reis mee, de autocoureur, auto, kleuters, juf Anke, project

Kringactiviteiten

Kringactiviteiten bij Met Filippa Fazant naar de overkant

met-filippa-fazent, verkeer, vervoer, kleuters, lesidee

Filippa is een kleine fazant die in het bos bij het dorpje Fijnhulst woont. Iedere dag wordt ze bijna pannenkoekenplatgereden door de auto’s die voorbijrazen. En daar heeft ze schoon genoeg van.
Dan ziet ze in het dorp een oversteekmoeder die kinderen voor de school veilig laat oversteken. Filippa krijgt een geweldig idee: zij wordt de oversteekfazant van het bos!
Alle dorpelingen vinden het fantastisch. Alleen de burgemeester wil niets horen over die rare vogel die dieren helpt oversteken. Tot op een avond de kat van de burgemeester verdwaalt...

Op de site van uitgeverij Lemniscaat vind je gratis lessuggesties bij dit sfeervolle prentenboek dat zich in de herfst afspeelt.

--> Download de suggesties

Kringactiviteiten bij Kom uit die kraan!

In ons boek Spelen met prentenboeken vind je ideeën bij Kom uit die kraan! Een ontzettend leuk boek over de vervoermiddelen van de bouw, met een verrassend einde, waar ook de politie(wagen) nog aan te pas komt.

Inhoud van het boek:
Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bart best. Op een dag kruipt hij toch onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom doet hij dat?

Kringactiviteiten bij De gele ballon

Ga je tijdens de Kinderboekenweek liever op reis? In Spelen met prentenboeken vind je ook ideeën bij De gele ballon. Een klassieker van Charlotte Dematons. Volg de gele ballon op zijn reis rond de wereld.

-----------------------------------------

Woordweb vervoer - voorkennis activeren en woordenschat
Maak met de kinderen een woord- of mindmap over vervoer. Haal hun voorkennis op door ze te laten vertellen welke vervoermiddelen ze al kennen. Noteer deze op een vel papier. Laat ze kenmerken van de vervoermiddelen noemen en schrijf deze erbij. Maak onderscheid tussen eigen vervoermiddelen en openbaar vervoer. Plak later afbeeldingen of foto's van de vervoermiddelen in het woordweb of laat enkele oudste kleuters tekeningen maken.

vervoer, kleuters, woordweb, mindmap

Vervoermiddelen - classificeren
Praat met de kinderen over vervoermiddelen. Vertel wat het zijn en laat de kinderen vervoermiddelen noemen. Wie is er wel eens met de bus geweest? Hoe gaat dat? Wie heeft er wel eens in de trein gezeten? En in het vliegtuig?
Neem verschillende speelfiguren van vervoermiddelen mee (kleine auto's, boten enz.) Leg hoepels in het midden van de kring en sorteer de vervoermiddelen. Ze kunnen gesorteerd worden op varen, rijden, vliegen, snelheid of wat ze vervoeren (mensen, producten).

Onderweg - rijmen
Leg een flink aantal wegdelen achter elkaar neer. Zet verspreid langs de wegdelen enkele voorwerpen waarop kan worden gerijmd zoals een boom, hek, koe, paard. Zet een huis naast het eerste wegdeel en zet een auto hierbij. De kinderen rijmen op het woord 'huis'. Voor elk juist rijmwoord rijdt de auto een wegdeel verder. Hij rijdt door tot hij bij het volgende voorwerp komt. De kinderen rijmen nu verder op dit woord, tot de auto weer bij een volgend voorwerp komt. Zo rijdt hij verder tot hij aan het eind van de weg komt.

Treintjes - tellen
De kinderen bewegen vrij door de ruimte. Noem een getal. De kinderen vormen treintjes van dit aantal kinderen. Dit doen ze door in een rij te gaan staan en elkaar op de schouders vast te houden. Controleer of het juiste aantal kinderen in de treintjes zit. Vraag de kinderen weer vrij door de ruimte te bewegen en noem een ander aantal.
Tip! Laat kinderen die een te kort treintje hebben, omdat er geen kinderen meer zijn, knuffel pakken om hun trein te vullen.

File! - reeksen ontdekken en voortzetten
Verzamel auto's in verschillende kleuren. Zet drie auto's in de file: een rode, een gele en een rode. Laat de kinderen de reeks voortzetten: rood - geel - rood - geel - rood - geel.
Start een andere reeks van twee of drie kleuren en laat deze voortzetten. Ga zo verder.

Taxiritjes - getalbeelden koppelen aan getalsymbolen
Schrijf de cijfers één tot en met vijf elk op een notitieblaadje. Schrijf op andere stukjes papier getalbeelden: de dobbelsteenstructuur, het turfbeeld, opgestoken vingers. Ook van één tot en met vijf.
Verdeel de briefjes onder de kinderen. Vertel dat de kinderen met een briefje waar een cijfer op staat taxichauffeur zijn. Zij gaan op zoek naar hun passagiers. Dit zijn de kinderen met het getalbeeld behorend bij dit cijfer. De kinderen lopen door de kring en stappen in de juiste taxi. Er ontstaan rijtjes met kinderen. Wanneer iedereen zijn taxi gevonden heeft, controleer je of het klopt.

Geluiden in het verkeer - auditieve oefening
Neem verschillende geluiden uit het verkeer op met je smartphone, bijv.: slagbomen die dicht gaan, een toeterende auto, fietsbel, piepende remmen, spelende kinderen, omroepster op het station, klaar-over, motor. Laat de geluiden in de klas horen en vraag de kinderen wat ze horen.

In de bus - eenvoudige optel- en aftreksommen
Neem plaats in een denkbeeldige bus en rijd door het lokaal. Stop bij een kind en nodig hem uit in te stappen. Hoeveel passagiers zitten er in de bus? Stop opnieuw en vraag twee kinderen in te stappen. Hoeveel passagiers zijn het nu? Ga zo verder. Laat af en toen kinderen instappen en af en toe kinderen uitstappen.

Op de parkeerplaats - visueel geheugen
Zet enkele vervoermiddelen naast elkaar neer en vraag de kinderen er goed naar te kijken. De kinderen sluiten de ogen. Haal een vervoermiddel weg. De kinderen kijken en ontdekken welk vervoermiddel de parkeerplaats verlaten heeft.

De fiets - woordenschat
Hoe heten de verschillende onderdelen van een fiets? Zet een fiets in de kring en benoem de onderdelen. Plak er woordkaarten bij.

fiets, kleuters

Stap maar in! - auditieve synthese
Speel dat jij de machinist van de trein bent. De trein rijdt over het spoor. Op het station mogen er passagiers instappen. Zeg de naam van het kind dat in mag stappen in losse klanken. Dit kind neemt achter jou plaats. Rijdt verder en laat weer een kind instappen. Ga zo verder.

Ik ga op reis met... - auditief geheugen
Variatie op "ik ga op vakantie en neem mee....". Het eerste kind begint en noemt een vervoermiddel. Het volgende kind herhaalt dit vervoermiddel en noemt zelf een nieuw vervoermiddel. Hoever kan de groep komen? Wanneer de rij te lang wordt, begin je weer op nieuw.

Hoe kom ik naar school? - staafdiagram
Vraag de kinderen hoe zij naar school komen: te voet, met de fiets, auto of...? Geef dit weer in een staafdiagram door de kinderen zelf een kruisje bij hun vervoermiddel te laten zetten.

Op het zebrapad - getalsymbolen en sprongen van 2
Pak zes witte vellen papier en zes zwarte vellen. Schrijf de oneven getallen, t/m 11, met een zwarte stift op de witte vellen en de even getallen, t/m 12, met een wit potlood op de zwarte vellen. Laat de kinderen een zebrapad leggen, waarbij de getallen in de goede volgorde liggen.
Neem er een handpop bij en laat de handpop oversteken. Vraag de kinderen verschillende keren op welk getal de handpop staat.
Laat de handpop met sprongen van 2 oversteken, door hem alleen op de witte of zwarte vlakken te laten springen.
Speel tenslotte het volgende spel: de kinderen sluiten de ogen. Leg de handpop op één van de getallen. Op welk getal staat de handpop en waarom denken de kinderen dat?

Voor het verkeerslicht - splitsen
Zet een aantal auto's voor een verkeerslicht en vraag de kinderen hoeveel auto's er zijn. Vertel dat het verkeerslicht op groen springt en dat er drie auto's door kunnen rijden. Laat de kinderen drie auto's aan de andere kant van het verkeerslicht zetten. Vraag hoeveel auto's er nu nog voor het verkeerslicht staan, hoeveel er doorgereden zijn en hoeveel auto's er in totaal zijn. Geef zo verschillende splitsopdrachten.

Thema verkeer & vervoer - boekentips

Engels

Tip! Super Simple Tv heeft leuke filmpjes over Mr. Monkey. Hij is 'mechanic' (monteur) en ontvangt klanten in zijn werkplaats. Er is iets aan de hand met hun voertuigen. Mr. Monkey kan alles repareren. Een leuk programma over voertuigen.

--> Naar de filmpjes van Mr. Monkey


Liedjes en versjes

Op straat
We lopen op straat
We zijn niet alleen
Kijk maar om je heen
Er gebeurt van alles
Kijk goed om je heen

Zie je wat daar gaat
Een auto door de straat
En weet je wat die auto doet?
Toet toet toet toet toet!

Papa gaai ging fietsen
Van: Jeroen Schipper
Papa gaai, papa gaai ging fietsen
In de zon, zon, zon
naar de zee, zee, zee
Papa gaai, papa gaai ging fietsen
en mama gaat die fietste met hem mee.

Helikopter
Helikopter, helikopter
Mag ik met jou mee om hoog?
Hoog in de wolken wil ik wezen
Hoog in de wolken wil ik zijn.
Helikopter, helikopter
Vliegen is zo fijn!  

De wielen van de bus
De wielen van de bus gaan rond en rond
Rond en rond,rond en rond
De wielen van de busgaan rond en rond
Als de bus gaat rijden.  

Op een klein stationnetje
Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte
Stonden zeven wagentjes, netjes op een rij
En het machinistje, draaide aan het wieltje
Hakke hakke puf puf,weg zijn wij.

Het dierentreintje - versje
Er rijdt een treintje door de wereld
van de bergen naar de zee
en alle dieren die dat willen
mogen in het treintje mee.

Ze gaan langs bossen en rivieren
ja ze gaan van land tot land
rijden langs de heidevelden
langs de heuvels en het strand

Een leeuw, een haas, een olifantje
een hert, een beer en een konijn
op elk station waar ze maar komen
stappen dieren in de trein

Er rijdt een treintje door de wereld
van de bergen naar de zee
en is er ooit een plaatsje over...
dan mag je best een keertje mee!
Uit: Het Grote Versjesboek

Ik word later ... - versje
Ik heb mijn raket
in de tuin gezet.
Een druk op de knop
we stijgen op.
Momentje maan,
ik kom eraan.
En ben ik dan eenmaal boven
boven op de maan,
dan doe ik voor jou
alle sterren aan.

Hobbelweg
Van: Jeroen Schipper
Met vier wielen over de hobbelweg
Hobbel de bobbel de hobbelweg
Met vier wielen over de hobbelweg
Woeps, daar gaat een wiel!
Met drie wielen over de hobbelweg
Hobbel de bobbel de hobbelweg
Met driewielen over de hobbelweg
Woeps, daar gaat een wiel!

Luister goed naar wat ik zeg
Hobbel niet te hard op die hobbelweg
Hobbeldebobbel, wat een pech
Alle wielen weg!
Luister goed naar wat ik zeg
Hobbel niet te hard op die hobbelweg
Hobbeldebobbel, wat een pech
Alle wielen weg!

Met twee wielen over de hobbelweg
Hobbel de bobbel de hobbelweg
Met twee wielen over de hobbelweg
Woeps, daar gaat een wiel!
Met één wiel over de hobbelweg
Hobbel de bobbel de hobbelweg
Met één wiel over de hobbelweg
Woeps, daar gaat een wiel!

Luister goed naar wat ik zeg
Hobbel niet te hard op die hobbelweg
Hobbeldebobbel, wat een pech
Alle wielen weg!
Luister goed naar wat ik zeg
Hobbel niet te hard op die hobbelweg
Hobbeldebobbel, wat een pech
Alle wielen weg!

Met nul wielen over de hobbelweg
Hobbel de bobbel de hobbelweg
Met nul wielen over de hobbelweg
Boem! Dan sta je stil
Uit: Daar komt de boegieman

Astronautje, astronautje
Op de wijs van 'Helikopter'
Astronautje, astronautje mag ik met je mee omhoog?
Hoog in de ruimte wil ik wezen, hoog in de ruimte wil ik zijn.
Astronautje, astronautje, vliegen is pas fijn!

Biggetje Basje heeft een fietsje
Biggetje Basje heeft een fietsje
met een stuurtje en een bel
biggetje Basje heeft een fietsje
met drie wielen zie je wel
biggetje Basje kan niet trappen
dat heeft hij nog nooit gedaan
dus als Basje wil gaan rijden
rent de boer erachteraan.
Uit: Het Grote Liedjesboek

Egeltje wil je oversteken?
Egeltje wil je oversteken?
heb je wel goed uitgekeken?
ga toch naar het zebrapad
anders rijden ze je plat.
Uit: Het Grote Liedjesboek

Chauffeurtje
Chauffeurtje mag ik mee, mag ik mee met jou?
ja juffrouw, ja juffrouw
Chauffeurtje mag ik mee, mag ik mee met jou?
Ja, juffrouw.

Tjoeke, tjoeke, tjoek
Tjoeke tjoeke tjoek, zo doet de trein
tjoeke tjoeke tjoek, wat gaat dat fijn!

Tuut, tuut, tuut, daar gaat de fluit
langzaam gaat de trein vooruit.

Tuut, tuut, tuut, wie gaat er mee?
wij gaan nu rijden, hoezee, hoezee!

Pinda liep langs spoorwegbaan
Pinda liep langs spoorwegbaan
daar kwam toen een treintje aan
Pinda keek niet uit, helaas,
tuut tuut tuut, pindakaas

Besje liep langs spoorwegbaan,
daar kwam toen een treintje aan,
Besje kreeg een reuzeklap,
tuut tuut tuut, bessesap.

appel zag niet wat-ie-moes, appelmoes
nootje zag de trein te laat, nootmuskaat
eitje had niet opgelet, omelet
erwtje kon niet op de stoep, erwtensoep
Uit: Liedjes met een hoepeltje erom

De wielen van Max - een liedje over Max Verstappen
Op de wijs van: De wielen van de bus

De wielen van Max die draaien rond,
draaien rond, draaien rond.
De wielen van Max die draaien rond,
als hij weer gaat racen.

De motor van Max zegt vroem, vroem, vroem,
vroem, vroem vroem, vroem, vroem vroem.
De motor van Max zegt vroem, vroem, vroem,
als hij weer gaat racen.

De mensen aan de kant die juichen hard,
juichen hard, juichen hard.
De mensen aan de kant die juichen hard,
want Max die gaat weer winnen.

Heb je al gehoord van Max Verstappen?
Op de wijs van: De zevensprong

Heb je al gehoord van Max Verstappen,
heb je al gehoord van snelle Max?
Ze zeggen dat hij goed racen kan,
hij kan winnen van elk andere man,
Van auto 1,
Van auto 2,
Van auto 3,
Van auto 4,
Hij is de kampioen ...

Muzieklessen

Zingend over het verkeerscircuit
Liedjes zingen we elke dag, maar zing je een liedje ook wel eens op een andere manier? Hoog, laag, hard, zacht, snel of langzaam? Stop je middenin een lied en zingen de kinderen in het hoofd verder? Begin je een lied wel eens langzaam en gaat het steeds sneller?

Voor deze activiteit koos ik het lied Papagaai ging fietsen van Jeroen Schipper, omdat bij ons de fiets centraal staat tijdens het thema vervoer. We zijn gestart met het zingen van het lied. We zongen het enkele keren, zodat de kinderen het een beetje kenden. Daarna vroeg ik wat er onderweg kan gebeuren als je aan het fietsen bent. De kinderen noemden van alles en bij elke gebeurtenis bedachten we samen een bijpassende actie:

* Er ligt een steen op de weg. Het lied wordt gezongen en een kind laat tijdens het lied een steen in de kring vallen. Er wordt meteen gestopt met zingen.
* Papa Gaai rijdt door rood. O, oh! Nu komt de politie, wegwezen! Een kind steekt tijdens het zingen ineens een rood vouwblaadje omhoog en vanaf dat moment zingen we héél snel verder.
* Lekke band! Het lied loopt leeg, we zingen steeds zachter tot het lied afgelopen is en het helemaal stil is.
* Trapper eraf! Een kind laat tijdens het lied een trapper in de kring vallen. Op dat moment stopt het lied. De trapper wordt opgeraapt en we zingen verder. Dit gebeurt meerdere keren terwijl we het lied zingen.
* Papa Gaai fietst door een donkere tunnel, hij is bang. We zingen het lied met een 'bange' toon.
* Mama Gaai vindt dat papa zich niet zo aan moet stellen. Papa Gaai wordt boos. We zingen het lied boos!
* Gelukkig kwam het allemaal weer goed en konden we het lied de laatste keer heel blij zingen.

Al deze gebeurtenissen kun je visueel maken op een verkeerscircuit. Leg wegdelen in de kring en leg hier een steen op, een trapper, een tunnel (buis of wc-rol), zet een verkeerslicht neer, maak een brug of heuvel, zet een slagboom neer voor de spoorwegovergang enzovoorts. Spreek met de kinderen af wat er bij elke 'hindernis' gebeurt. Klinkt het lied dan hoog of laag? Gaat het snel of langzaam? Klinkt het even niet? enzovoorts.

Laat een fiets over de weg rijden en start met het zingen van het lied. Onderweg gebeurt er van alles:
* Bij de steen stoppen de kinderen met zingen tot de fiets verder rijdt.
* Bij de trapper stoppen ze met zingen tot de trapper opgeraapt wordt.
* In de tunnel zingen de kinderen in hun hoofd verder. Zingt iedereen nog gelijk wanneer de fiets uit de tunnel komt?
* Bij het verkeerslicht moet de fiets even wachten, één klank wordt lang aangehouden tot de fiets verder rijdt.
* Op de brug of heuvel klinkt het lied heel hoog.
* Bij de slagboom wordt ook een klank aangehouden.

Tip! Maak een levend verkeerscircuit, waar de kinderen zelf door 'fietsen'. Zet een parcour uit met een verkeerslicht of stopbord, een tunnel (kinderen die elkaars hand vasthouden kunnen als tunnel dienen), een steen op de weg, een lekke band en een bank die dient als brug. Laat een kind door het circuit lopen en zing het lied. Bij elke 'hindernis' gebeurt er iets. Het lied stopt, er wordt hoger gezongen, er wordt even niet gezongen of een klank wordt lang aangehouden. Misschien lukt het ook om alle kinderen tegelijk door het circuit te laten 'fietsen'? Ze zingen nu zelf en voeren de afgesproken acties uit.

Natuurlijk kan de fiets door elk ander vervoermiddelen vervangen worden. Kies een lied dat bij het vervoermiddel past.


Op het circuit - bewegingsverhaal & verhaal met geluiden
Bedenk met de kinderen wat er allemaal gebeurt op het circuit, van het in de auto stappen tot de finish van de race. Bedenk bij alle gebeurtenissen een passende beweging en maak zo een bewegingsverhaal. Speel dit verhaal een aantal keer. Neem er daarna muziekinstrumenten bij. Laat de kinderen voor elke gebeurtenis een geluid kiezen dat hier bij past. Geef verschillende kinderen een instrument. Speel het verhaal en laat de geluiden maken.

In mijn groep startten we bij de startlijn. Alle auto's stonden klaar. Vroem ... vroem ... vroem ... er klonken ronkende motoren. Eén van de kinderen zette het licht op groen en een ander sloeg op de bekkens. De race ging van start. Met raspen werd het racende geluid gemaakt. De auto's scheurden over het circuit. De kinderen zonder instrument zaten in de auto en maakten racebewegingen: bocht naar links, rechtdoor, bocht naar rechts ...
Er ging iets stuk aan de auto, de coureur reed de pitstop in. Hier gingen de monteurs snel aan het werk. Er klonk getimmer en gesleuteld. Het startschot werd weer gegeven en de auto schoot er vandoor, op de finish af. Bij de finish klonk het applaus van het publiek en de motoren stopten met draaien.
We hebben dit verhaal meerdere keren uitgespeeld, met en zonder geluiden. De kleuters kwamen met steeds meer nieuwe, goede ideeën en toevoegingen. Het was erg leuk!


Ideeën voor de hoeken

Themahoek - In de autogarage
De kinderen zijn monteurs in de autogarage. Zet een tafel neer die als balie dient. Zet hier een computer met toetsenbord of laptop op en zet een telefoon kassa met pinapparaat klaar. Hier kan de receptionist de telefoontjes aannemen.
Maak een werkplaats met gereedschap, autobanden, werkkleding en een auto waaraan gesleuteld kan worden. Zorg voor een grote speelgoedauto (zo eentje waar kinderen zelf in kunnen zitten) of maak een auto van een groot stuk karton.
Tip! Laat de kinderen de auto met Makedo bewerken. Met dit materiaal kunnen kinderen veilig in karton zagen en er schroeven in draaien.
De kinderen doen de werkkleding aan en gaan aan het werk in de garage. Ze horen van de klant wat er aan de auto gedaan moet worden, nemen de sleutel in ontvangst en gaan aan de slag.
Maak een sleutelrek waar de verschillende autosleutels aan hangen.

Tip! Gebruik rollenkaarten. De kinderen die in de autogarage aan het werk gaan, verdelen de rollen. Zo is het voor hen duidelijk wie ze kunnen zijn. Bespreek wat elk personage doet. De rollen zijn: monteur(s), verkoopmedewerker(s), medewerker(s) en klant(en).

--> Download de rollenkaarten

vervoer, kinderboekenweek, rollenkaarten, autogarage, juf Anke rollenkaarten, juf Anke, autogarage, Kinderboekenweek

Themahoek - In de fietsenwinkel
De kinderen gaan aan het werk in een fietsenwinkel. Zet een tafel neer die als balie dient. Zet hier een computer met toetsenbord of laptop op en zet een telefoon en kassa met pinapparaat klaar. Hier kan de winkelmedewerker de telefoontjes aannemen, betalingen doen en bestelling intypen. Richt een winkel in met enkele kinderfietsen, fietshelmen, fietstassen, fietsmanden, bagagebinders, verlichting voor de fiets, fietsbellen enzovoorts.
In de winkel helpt een winkelmedewerker de klanten die op zoek zijn naar een nieuwe fiets.
Maak een werkplaats en leg hier gereedschap en werkkleding klaar. Zorg voor een kinderfiets waaraan (zogenaamd) gesleuteld kan worden.
De kinderen doen de werkkleding aan en gaan aan het werk in de werkplaats. Ze horen van de klant wat er aan de fiets gedaan moet worden en gaan aan de slag.

fietsenwinkel, kleuters

fietsenwinkel, kleuters

fietenwinkel, kleuters

fietsenwinkel, kleuters

Themahoek - Met het vliegtuig mee
Zorg voor een groot stuk karton en laat de kinderen daar de zijkant van een vliegtuig op schilderen. Zet in het vliegtuig stoelen in een rij achter elkaar. Hang partijlinten aan de rugleuningen, deze dienen als gordel. Laat enkele kinderen tv schermen maken en plak deze op de achterkant van elke stoel. Zorg voor een karretje waarmee de stewards en stewardessen langs de stoelen kunnen rijden. Zet kunststof etenswaren en serviesgoed op het karretje. Leg kleding voor het personeel klaar. Zorg voor koffers en reistassen voor de reizigers. Laat ze hun eigen paspoort knutselen, het kofferlabel invullen en maak vliegtickets.

op-reis, kleuters
In de huishoek wordt op de computer naar een reis gezocht. Daarna worden de tickets 'geprint'.

op-reis, kleuters
De koffers staan klaar om ingepakt te worden. In de huishoek ligt van alles klaar: knuffels, boeken, kleding, paspoorten en wat lekkers voor onderweg.

vliegveld, kleuters, vervoer
Op het vliegveld aangekomen gaat de handbagage eerst door de scan.

vliegtuig, kleuters

vliegveld, kleuters, vervoer

vliegveld, kleuters, vervoer

vliegtuig, kleuters vliegtuig, kleuters vliegveld, kleuters, vervoer

Juf Yvonne maakte een mooi format voor kofferlabels, vliegtickets en een paspoort.

--> Download de reisdocumenten

Themahoek - Op het racecircuit
Gebruik de themahoek als opslagplaats voor attributen waarmee een racecircuit gemaakt kan worden: banden, pionnen, vlaggen, stoepkrijt, racewagens (kleuterfietsen). Laat de kinderen in de gang of buiten een racecircuit maken. Dit doen ze met het stoepkrijt, de pionnen en banden. Met kleuterfietsen racen ze over het circuit. De coureurs dragen een helm, een pak en handschoenen. Er staan kinderen langs het circuit met de vlaggen: een blauwe, groene, rode, gele en zwart-witte vlag. Elke dag wordt de pitstop gemaakt, ook met pionnen of stoepkrijt. In de pitstop staan de monteurs klaar met een hesje aan, de reservebanden en een gereedschapskist.
Naast het circuit is het podium met drie stoelen, verschillend in hoogte, medailles, bekers en een fles champagne.

Leuke toevoeginen zijn: een tribune voor het publiek, een camera voor de fotograaf van de krant of cameraman van de tv, een microfoon voor de verslaggever.

huishoek kleuters autocoureur themahoek, kinderboekenweek, racen

Themahoek - Met de trein op reis
Tover de huishoek om tot een treinstation mét trein. Zo kunnen de kinderen spelen alsof ze op reis gaan. Denk bij de aankleding van deze hoek aan:
- een loket, bijv. een poppenkast die als loket dient
- kaartjes (gebruikte treinkaartjes die je hebt verzameld)
- iets om de kaartjes te knippen, bijv lege niettang
- conducteurskleding of pet
- koffer (om mee op reis te gaan)
- grote klok
- trein (enkele stoelen achter elkaar is al voldoende)

vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken
Een treinrails door het lokaal.

vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken

vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken
De kinderen hebben op de ramen getekend.

vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken
Ook aan de binnenkant zijn ramen geschilderd. Buiten zie je gebouwen en een molen.

vervoer, kleuters, trein, spel, hoeken
Met deze trein kunnen de kinderen over het spoor in het lokaal 'rijden'. Onderweg komen ze langs een station.

Tip! Gebruik rollenkaarten. De kinderen die in de trein spelen, verdelen de rollen. Zo is het voor hen duidelijk wie ze kunnen zijn. Bespreek wat elk personage doet. De rollen zijn: machinist, conducteur, reizigers.

--> Download de rollenkaarten

rollenkaarten, vervoer, Kinderboekenweek, trein, juf Anke

Tip! Laat de kinderen hun eigen OV-chipkaart maken. Juf Yvonne maakte een leuk format in zowel kleur als zwart-wit.

--> Download de OV-chipkaart

Themahoek - een wegennetwerk
* Laat de kinderen wegen knippen uit zwart papier en laat ze er met wit kleurpotlood verkeerstekens en strepen op tekenen. De wegen worden met plakband aan elkaar geplakt. Daarna kunnen er vervoermiddelen op rijden en verkeersborden en bomen naast worden gezet.
* Richt een hoek in waar de kinderen wegdelen neer kunnen leggen. Ze leggen een weg en plaatsen bomen en verkeersborden langs de weg.
* Maak van zwart papier een wegennetwerk op een (thema)tafel. Laat de kinderen de wegen tekenen en laat ze er verkeersborden bij plakken. De kinderen rijden aan tafel met auto's op de wegen.
Tip! Maak een wegennetwerk met papier-tape op de vloer. De kinderen bouwen hier een busstation, treinstation, parkeergarage en garage waar auto's gerepareerd kunnen worden bij. Met speelgoedvervoermiddelen wordt over de wegen gereden.

vervoer, kleuters, wegennetwerk, knippen

vervoer, kleuters, wegennetwerk, auto's

verkeer, vervoer, kinderboekenweek

Bouwhoek - een racecircuit
De kinderen maken met blokken en wegdelen een circuit in de bouwhoek. Geef ze eventueel foto's van circuits ter inspiratie. Zorg ook voor een stoplicht, een start- en stopstreep, vlaggen, een tribune, pitstop en raceauto's.

bouwhoek autocoureur formule 1 kleuters, kinderboekenweek, vervoer

bouwhoek autocoureur kleuters formule 1, kinderboekenweek, vervoer

Kinderboekenweek, vervoer, racen
In de pitstop

Bouwhoek - een racecircuit van Kapla
De kinderen maken een circuit van Kapla. Ze zorgen ook voor een pitstop, tribune en start- en stopstreep. Geef ze raceauto's en poppetjes die het publiek en het team van de coureur kunnen zijn.

kapla circuit autocoureur kleuters formule 1, kinderboekenweek, vervoer

kapla circuit autocoureur kleuters formule 1

kapla circuit autocoureur kleuters formule 1

Constructiehoek - auto's van constructiemateriaal
Geef de kinderen wegdelen en laat ze met Clics, K'nexx of lego auto's maken die op deze wegdelen kunnen rijden.

autocoureur kleuters constructiemateriaal formule 1, kinderboekenweek, vervoer

Bouw- / constructiehoek - raketten van blokken of constructiemateriaal
Bouw een raket in de bouwhoek, maak een raket van clics of lego, bouw een raket met kapla ... Laat de kinderen bedenken hoe zij een raket kunnen maken of geen hen een bouwvoorbeeld. Bouwvoorbeelden voor een raket van blokken vind je onder het tabblad 'downloads'.

kinderboekenweek, vervoer, ruimte, op reis, raket

raket, ruimte, op reis raket, vervoer, kinderboekenweek

Bouwhoek - in het verkeer
Tover de bouwhoek om tot een verkeershoek met een wegenmat en allerlei vervoermiddelen: auto's, vrachtwagens, een trein, bus, fiets enz. Voeg verkeersborden (wereldspelmateriaal) toe. Laat de kinderen enkele gebouwen maken met blokken, zoals een autogarage waar auto's gerepareerd kunnen worden, een busstation, een treinstation en een parkeergarage.
Tip! Gebruik wegdelen in plaats van een wegenmat.

Buiten spelen of in de speelzaal - op het verkeerscircuit
Zet buiten op de speelplaats of in de speelzaal een verkeerscircuit uit met pionnen, pijlen (stoepkrijt), zebrapaden enz. De kinderen rijden op fietsen, steps, of lopen te voet door het circuit. Enkele kinderen spelen voor verkeerslicht of agent.
Nodig:
- vervoermiddelen zoals fietsjes en steps
- een stopbordje voor de politieagent
- een fluitje
- een hesje voor de politieagent of politiepak
- politiepet
- verkeerslicht
- wandelwagen (voor moeder met kind)
- skatebord (kind dat in het verkeer op een skatebord rijdt)

Zandtafel - bandensporen
Zet auto's in de zandtafel en laat de kinderen een weg maken of de bandensporen van grotere vervoermiddelen bekijken.

Op het krijtbord - een wegennetwerk
De kinderen tekenen wegen op het krijtbord en tekenen er vervoermiddelen en verkeerstekens bij.

vervoer, krijtbord

Op het krijtbord - een racecircuit
De kinderen maken een circuit op het krijtbord. Dit kun je natuurlijk ook op het verfbord laten doen.

autocoureur kleuters krijtbord tekening

Gezelschapsspel - Kleuteruniversiteit racespel
Bij Kleuteruniversiteit (via de winkel van Heutink) vind je een leuk racespel dat goed bij dit thema past. De kinderen oefenen met dit spel verschillende getalbeelden en het tellen. Ze werken samen om de voertuigen naar de eindstreep te brengen. Het spel kan klassikaal, in kleine groepjes en alleen gespeeld worden.

racespel kleuteruniversiteit kleuters, kinderboekenweek, vervoer

Gezelschapsspel - naar de ruimte
Plak twee raketten onderaan op een vel zwart papier en een planeet bovenaan. Leg losse sterren bij de planeet. Teken stippen van de raketten naar de planeet.
Twee kinderen zetten hun pion elk bij een raket en dobbelen naar de planeet. Wie het eerst boven is, pakt een ster. De pionnen worden weer op de raketten gezet en er wordt opnieuw gedobbeld. Wie verzamelt de meeste sterren?

ruimte spel

Insteekmozaïek - een weg
Mijn kleuters bedachten dat ze ook een weg met insteekmozaïek konden maken. Het werd erg leuk! Met een auto erbij was het compleet!

autocoureur kleuters formule 1 mozaiek, kinderboekenweek, vervoer

Kralenplank - ontwerp je eigen auto
Laat de kinderen zelf een auto op de kralenplank leggen.

kinderboekenweek, vervoer, kralenplank

Mozaïek - vervoermiddelen
Laat de kinderen vervoermiddelen leggen met mozaïek. Denk aan een raket, vliegtuig, bus, zeilboot, auto of tractor.

vliegtuig mozaiek kleuters

Buiten spelen - op het verkeerscircuit
Verf met betonverf een verkeerscircuit op de speelplaats. Teken verkeerstekens zoals een stopstreep, zebrapad en haaientanden, maak parkeerplaatsen en een bushalte. Zet verkeersborden en een verkeerslicht langs het circuit.
Je kunt het circuit ook met stoepkrijt tekenen of maken met banden en planken.

verkeerscircuit, kleuters

verkeerscircuit, kleuters verkeerscircuit, kleuters

verkeerscircuit, kleuters


Knutselen

Op het zebrapad
De kinderen knippen reepjes uit wit papier en leggen hier een zebrapad mee op een vel zwart papier. Ze kunnen ook repen uit zwart papier knippen en dit op een vel wit papier plakken. Hierna tekenen ze zichzelf, knippen het werk uit en plakken het bij het zebrapad. Ze knippen en plakken een vervoermiddel of vouwen een auto.

(Race)auto's
Geef de kinderen een doosje en laat ze dit beplakken. Tover het doosje om tot auto of racewagen door er wielen aan te maken (kurken, doppen, plakcirkels, vouwcirkels, wc-rollen), een bestuurder of autocoureur te tekenen die in de auto kan zitten, een stuur te maken, een nummer op de auto te schrijven enzovoorts.
Maak eventueel ook een weg of circuit en zet de auto hierop.

knutselen kleuters autocoureur racen

knutselen kleuters autocoureur racen

vervoer, auto, knutselen

vervoer, bus, knutselen

knutselen kleuters autocoureur racen

knutselen kleuters autocoureur racen

Fiets tekenen
De oudste kleuters uit mijn groep tekenenden een fiets als bedankje voor een bezoek aan de fietsenmaker.

fiets tekenen, vervoer, kleuters

fiets tekenen, vervoer, kleuters

Versier je fiets
Laat de kinderen hun fiets meebrengen en deze versieren. Leg crêpepapier klaar, linten, ballonnen en andere versiersels.

fiets-versieren

Luchtballon
Vouw een mandje van 16 vierkantjes. Bevestig hier rietjes of satéprikkers aan. Blaas een ballon op en maak de rietjes of prikkers met plakband aan de ballon vast. Hang de luchtballonnen op in het lokaal.

Blokjesauto
De kinderen vouwen 16 vierkantjes en knippen deze los. Daarna leggen ze een raceauto met de vierkantjes. Dit kun je ze zelf laten bedenken of je geeft ze een voorbeeld. De vierkantjes worden opgeplakt. Geef de auto wielen en een nummer en teken de autocoureur erbij.
Mijn kleuters begonnen met het tekenen van een circuit met wasco. Daar werd de auto op geplakt.

autocoureur, raceauto, knutselen, blokjes, kleuters

Op het circuit - motorische oefening
De kinderen tekenen een lemniscaat. Dit doen ze verschillende keren met eventueel verschillende kleuren krijt. Hierna maken ze een raceauto van papier en plakken deze op het circuit of ze tekenen de raceauto.

Raket van blokjes
Laat de oudste kleuters 16 vierkantjes vouwen en uitknippen. Leg de raket van de vierkantjes. De jongste kleuters kun je vierkante plakfiguren geven die zij, eventueel op een format, opplakken.

ruimte raket blokjes kleuters
groep 2

ruimte raket blokjes
groep 1

Raket afschieten - wasco en waterverf
Neem een groot vel papier en laat de kinderen hier met wasco op de onderste helft een halve aardbol op tekenen. Boven de aarde tekenen ze een raket. Daarna wordt het werk ingekleurd met waterverf.

raket waterverf ruimte kleuters

raket waterverf

raket waterverf

Raket - ruimtelijk
Beplak een wc-rol met gekleurd papier. Vouw een rond vouwblaadje tot een kegel door het tot de helft in te knippen en om te vouwen. Plak de kegel (de punt van de raket) op de wc-rol. Versier de wc-rol. Knip linten van crêpepapier en bevestig deze aan de onderkant van de raket.

raket knutselen

Vliegtuig tekenen en wolken stempelen
De kinderen stempelen met stukken schuurspons wolken op een blauw vel papier en tekenen een vliegtuig dat in de lucht wordt geplakt.

Raket - knippen en plakken
Geef de kinderen restpapier en laat hen zelf een raket knippen en plakken.

ruimte raket kleuters

Politiewagen
De kinderen vouwen 16 vierkantjes. Ze vouwen het vouwblaadje hierna dubbel en plakken het dicht. Eén hoekje wordt omgevouwd. De auto krijgt een raam, wielen en een zwaailicht. De kinderen plakken de auto op een vel papier en tekenen er een boef of agent bij.

politie

Helikopter
Neem een rond of ovaal wit vouwblaadje. De kinderen tekenen hier met zwarte stift een agent in. Verder maken ze rood / blauwe strepen op het vouwblaadje en schrijven hier het woord 'politie' op. Het blaadje wordt op een vel papier geplakt. Daarna maken de kinderen de staart en propellor van de helikopter van repen papier. Ook het onderstel wordt van repen papier gemaakt.

helikopter politie kleuters knutselen


Downloads bij de thema's verkeer & vervoer

Kralenplankenpakket vervoer

Dit pakket bevat vier verschillende opdrachten voor de kralenplank:
Kralenplankvoorbeelden
De klassieke kralenplankvoorbeelden.
Samenwerken
De kinderen werken samen aan één voertuig dat op meerdere kralenplanken gelegd wordt.
Spiegelen
De kinderen krijgen een half kralenplankvoorbeeld en spiegelen dit.
Kraak de code! – coderen
De kinderen ontdekken een figuur op de kralenplank door middel van coderen. In de download vind je hier meer uitleg over.

--> Download het kralenplankenpakket

Let op! Zorg ervoor dat de afdrukinstellingen bij het afdrukken op 'ware grootte' staan, anders wordt het document iets verkleind en passen de voorbeelden niet meer precies onder de kralenplanken.

Onderaan deze pagina vind je kralenplankvoorbeelden van voertuigen die ik eerder maakte, zoals racewagens, raketten en politieauto's.

kralenplank-vervoer-kinderboekenweek-spiegelen-coderen-kleuters-juf Anke

Reis je mee? - Handige reisdocumenten

Juf Yvonne maakte een ontzettend leuk pakket met daarin een OV-chipkaart, rijbewijs, vliegticket, bootticket, kofferlabel en paspoort. Het document bevat alle documenten in kleur en zwart-wit. Print de documenten en gebruik ze in de themahoek. Leuk als toevoeging aan het rollenspel.

--> Download de reisdocumenten

vervoer, ticket, kleuters, vliegticket, rijbewijs vervoer, ticket, kleuters, vliegticket, rijbewijs vervoer, ticket, kleuters, vliegticket, rijbewijs

vervoer, ticket, kleuters, vliegticket, rijbewijs vervoer, ticket, kleuters, vliegticket, rijbewijs

Met de bus mee - Programmeren

Leer de beginselen van het programmeren!
De bus rijdt door de stad. Passagiers stappen in en uit.

De kinderen krijgen elk een plattegrond met weg en routekaarten.
Niveau 1
Ze pakken een routekaart en kijken naar de persoon op de achterkant. Ze rijden de bus over de weg naar deze persoon.
Niveau 2
Ze pakken een routekaartje met pijlen. Ze volgen de pijlen van links naar rechts en verplaatsen de bus pijl voor pijl over de weg (plattegrond).
Niveau 3
Ze pakken een routekaartje met getallen en pijlen. De routes staan hier verkort op weergegeven. Ze verplaatsen de bus het aantal stappen in de aangegeven richting.

In de download vind je een uitgebreidere uitleg bij deze opdrachten.

--> Download het programmeerpakket

programmeren, vervoer, kinderboekenweek, kleuters programmeren, vervoer, kinderboekenweek, kleuters

programmeren, vervoer, kinderboekenweek, kleuters programmeren, vervoer, kinderboekenweek, kleuters

Onderweg! - Dobbelbladen

Zes vervoermiddelen staan klaar om op reis te gaan. De kinderen gooien met de dobbelsteen en kleuren het vakje boven het vervoermiddel gelijk aan het aantal gegooide ogen. Bij welk vervoermiddel zijn het eerst alle vakjes gekleurd? Welk vervoermiddel was het snelst?
De download bevat verschillende niveau's: getalbeelden, getalsymbolen, één erbij en één eraf.

--> Download de dobbelbladen 'Onderweg'

vervoer, kinderboekenweek, dobbelblad, kleuters, Juf Anke

Treinwagons - Patronen ontdekken en voortzetten

Welke wagons zijn vandaag aan de locomotief gekoppeld?
De kinderen bekijken de kleuren van de wagons en ontdekken het patroon. Ze zetten dit voort en koppelen de juiste kleur wagon aan. Dit doen ze door een teldopje in deze kleur neer te leggen.

Er zijn twee soorten opdrachtkaarten:
* Kaarten met een zwarte rand: de kinderen kijken naar het patroon en koppelen de wagon aan die op de plaats van de stip hoort. Ze leggen een teldopje in de juiste kleur op de stip.
* Kaarten met een blauw/groene rand: de kinderen kijken naar het patroon en zetten het voort. Ze kunnen oneindig doorgaan, maar natuurlijk stopt het patroon als de teldopjes van een kleur op zijn.

--> Download 'Treinwagons'

vervoer, kinderboekenweek, patronen-voortzetten, kleuters, juf Anke

vervoer, kinderboekenweek, patronen-voortzetten, kleuters, juf-Anke

kinderboekenweek-2019, vervoer, patronen-voortzetten, kleuters, download, werkblad

Vervoermiddelen - Woordkaarten

Laat de kinderen woorden naschijven of stempelen, speel een vervoer memo-spel (kopieer de kaarten twee keer op stevig papier), geef elk kind een kaart en speel een raadspel of hang de kaarten op bij de thematafel.
Deze download bevat achttien woordkaarten met vervoermiddelen.

--> Download de woordkaarten

vervoer, kinderboekenweek, woordkaarten, kleuters

Verkeer & vervoer - Rollenkaarten

Deze download bevat rollenkaarten voor de themahoek. De kinderen kiezen een rol en spelen deze. Bespreek met ze wat de rol inhoudt: wat doet iemand in deze rol?
Het gebruik van rollenkaarten geeft de kinderen een idee van wie ze kunnen zijn en wat deze persoon doet. Bied de rollenkaarten aan wanneer je groept dit nodig heeft.

--> Download de rollenkaarten

Vervoer - Getalkaarten

Deze download bevat getalkaarten met de getallen 1 tot en met 12.
- Laat ze in de volgorde van de getallenrij leggen.
- Leg één getal neer en vraag welke twee getallen de buurgetallen zijn.
- Leg de getallen in de volgorde van de getallenrij neer. Draai een getal om. Welk getal is weg?
- Vraag de kinderen in de kring te komen zitten in de volgorde van de getallenrij.
- Print de kaarten twee keer en laat de kinderen op zoek gaan naar het kind met hetzelfde getal.
- Omschrijf een vervoermiddel. De kinderen raden welk vervoermiddel het is. Welk getal staat hierbij?
- Laat de kinderen groepjes maken op rijden, varen en vliegen.

--> Download de getalkaarten

getalkaarten-vervoer getalkaarten, vervoer, juf-Anke getalkaarten-vervoer, Kinderboekenweek, reis-mee, Juf-Anke

Raketten - Mozaïekvoorbeelden

Ga de ruimte in en leg raketten met mozaïek. De voorbeelden lopen op in moeilijkheid.

--> Download de mozaïekvoorbeelden

ruimte kinderboekenweek kleuters mozaiek

Raketten - Bouwvoorbeelden

Ga de ruimte in en bouw je eigen raket! De voorbeeldkaarten lopen op in moeilijkheid en bevatten ook plattegronden met hoogtegetallen.

--> Download de bouwvoorbeelden

raket bouwen blokken kinderboekenweek kleuters

raket kinderboekenweek kleuters

Een reis naar de ruimte - Getallenrace

Gooi met de dobbelsteen en schiet de raket naar de maan. Oefen het tellen en de getalbeelden op de dobbelsteen zo spelenderwijs.

--> Download getallenrace - de ruimte

werkblad kleuters ruimte dobbelen

Een reis naar de ruimte - Dobbelbladen

Verschillende dobbelbladen met het thema 'ruimte':
- Dobbel en kleur de sterren.
- Dobbel en kleur alleen de kleinste sterren.
- Dobbel en kleur de getallen
- Dobbel en kleur de sterren met de letter 'r'

--> Download de dobbelbladen - de ruimte

werkblad kleuters ruimte

werkblad kleuters ruimte kinderboekenweek

ruimte kinderboekenweek kleuters

Racewagens - Dobbelbladen

In deze download vind je verschillende dobbelbladen met als thema 'de autocoureur'. Er zijn spellen die de kinderen alleen kunnen spelen en ook spellen voor tweetallen.

--> Download de dobbelbladen

autocoureur racen kleuters

Voertuigen - Kralenplankvoorbeelden

--> Kralenplankvoorbeelden met racewagens
--> Kralenplankvoorbeelden 'ruimte'
--> Kralenplank politiewagen 1
--> Kralenplank politiewagen 2

raceauto kralenplank raceauto kralenplankautocoureur formule 1 raceauto kralenplank

kerst, advent, vastenactie, juf-anke, kleuters, lesidee

kleuters, prentenboeken, kerst, voorlezen, juf, meester, lesidee

de-kleine-kerstboom, kleuters, kerst, lesidee

kleuters, kerst, voorlezen, prentenboek, kleutergroep, juf-Anke

kleuters, voorlezen, prentenboek, alle-dieren-sliepen, lemniscaat

juf-anke, lesidee, inspiratie, kleutergroep, kleuters, onderwijs, groep-1-2, prentenboeken, voorlezen