Gratis lesideeën, inspiratie en downloads voor kleuters vind je op Jufanke.nl

Juf Anke, leerkracht van een kleutergroep en eigenaar van Jufanke.nl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

Mijn projecten geschreven voor Kleuteruniversiteit vind je hier

  • Kringactiviteiten
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads


Lesideeën voor kleuters | thema post

Kringactiviteiten thema post

Een kaartje voor... (beginnende geletterdheid)
Schrijf voor elk kind uit je klas een kaartje. Schrijf de naam van het kind groot op elk kaartje. Schrijf er eventueel wat woorden bij als het kind al enkele letters kent. Je kunt ook woorden samen met symbolen en tekeningen gebruiken om het kind iets te vertellen.
Leg de kaartjes met de tekst naar boven in de kring (of stop ze eerst in de brievenbus van de klas, als echte post).
Vraag de kinderen wat ze zien. Wat zou erop staan. Ziet iemand zijn/haar naam al liggen?
Bekijk met de kinderen hoe de verschillende namen eruit zien. Wie heeft een lange naam? Wie een korte? Zijn er kinderen die dezelfde letter in de naam hebben?
Laat elk kind zijn kaartje zoeken of laat de kaartjes één voor één zien en zoek zo uit voor wie elk kaartje is.
Als de kinderen de kaartjes hebben kun je er nog een spelletje mee doen. Bijv. ga staan als je bij jouw naam de k vooraan hoort. Ga staan als je de a vooraan hoort. Ga staan als jouw naam 3 letters heeft, enz.

Postzegels - rekenactiviteit
Bekijk met de kinderen enkele postzegels. Hoe zien ze eruit? Wat staat erop?
Vertel dat je op zware brieven meer postzegels moet plakken. Daarvoor moet je de brief wegen. Leg enkele brieven één voor één op een weegschaal. Laat de kinderen de brieven ook voelen. Welke zou het zwaarst zijn? En welke weegt niet zoveel?
Bepaal met de kinderen of de brief zwaar is of niet en hoeveel postzegels er dan op moeten.

Post ontvangen en post sturen
Het is natuurlijk leuk als de klas tijdens het thema post veel post ontvangt! Maak met de kinderen een brievenbus en zet deze bij de deur van de klas. Vraag papa's en mama's post te sturen of laat de andere kleutergroep(en) post naar je klas sturen.
Lees 's morgens de post in de kring voor en schrijf brieven terug.
Zo kun je met de klas een brief schrijven voor een juf of meester, een zieke leerling of een andere kleutergroep. Ga deze brief met de klas echt op de post doen!
Vertel de kinderen bij de brievenbus waarom er 2 gleuven zijn, wanneer de postbode de post komt halen en waar de post dan naartoe gaat. Laat een paar kinderen de brief samen in de gleuf doen. Dit vinden de kinderen erg interessant.

Moderne communicatiemiddelen, e-mail
We sturen niet alleen post via de brievenbus, er worden ook veel mailtjes verstuurd. Laat de kinderen in kleine groepjes jouw e-mail zien. Bedenk iemand om een mailtje aan te sturen en laat de kinderen enkele dingen verzinnen die ze tegen deze persoon willen zeggen of die ze willen vragen. Verstuur de mail. En nu maar wachten op antwoord...
Je kunt ook een smsje sturen aan iemand, waarbij de kinderen mogen verzinnen wat je met de klas wilt zeggen.

De postbode
Nodig een postbode uit in de klas. Misschien heeft de postbode die de post op school brengt wel éven tijd om langs te komen. Je kunt de kinderen vragen laten stellen aan de postbode en de postbode laten vertellen wat er met de post gebeurt als jij hem in de oranje brievenbus hebt gedaan.
Je kunt met de kinderen naar de auto, fiets of kar van de postbode gaan kijken.
Het is leuk om de postbode te introduceren door hem/haar een brief te laten bezorgen in de klas. Schrijf deze van tevoren en leg hem voor de postbode klaar.
Bij mij in de klas kwam deze brief van de oma van Pompom (de groepsknuffel). Pompom miste zijn familie namelijk heel erg en toen heeft de klas oma een brief geschreven. Oma schreef terug dat ze langs zou komen.

Het postkantoor
Bedenk met de kinderen wat je nodig hebt om een postkantoor te maken en postbode te kunnen spelen. Schrijf alles op een groot vel papier en hang dit op in de klas. Vraag de kinderen benodigdheden van thuis mee te brengen.

Post sorteren
Verzamel allerlei soorten post, bijv. kaarten, tijdschriften, rekeningen of enveloppen van verschillende grootte.
Er ligt een grote zak in de kring. De postbode is deze zak bij het bezorgen van post op school vergeten. Wat zou er allemaal in de zak zitten?
Bespreek met de kinderen wat de postbode rondbrengt.
Keer de zak om. Misschien kunnen wij de postbode helpen bij het rondbrengen van de post. Wat zit er in de zak? Wat zijn de verschillen?
We gaan de post sorteren. De kinderen mogen zelf bedenken hoe. Bijv. op soort of op grootte. Maak stapeltjes.

Post bezorgen (cijfers herkennen)
Schrijf op een heleboel enveloppen cijfers. Zet 5 brievenbussen in de klas met deze cijfers, bijv. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 of 1 - 3 - 5 - 7 - 9
Laat de kinderen een envelop bekijken. Wie weet welk nummer erop staat? Welk nummer op de brievenbussen is hetzelfde? Doe de brief er maar in.
Je kunt ook met stippen of turfstreepjes werken. Zet deze op de enveloppen en zet cijfers op de brievenbussen. Dan wordt het iets moeilijker!


Liedjes en versjes voor kleuters

De postbode
Ik ben meneer de postbode
plim plom plim plom plam
ik breng de post bij ieder thuis
plim plom plam
En een pakje hier
en een kaartje daar
kijk de tas is leeg
ja dan ben ik klaar
en een briefje hier
en een kaartje daar
en nu ben ik helemaal klaar!
Bron: Schatkist, muziek op de cd bij het Li-La-Liedjesboek

Pieter Post
Pieter Post met z'n poes verdient de kost
in z'n rode wagen
zon of regenvlagen
brieven pakjes brengt hij door het land.

Dag meneer
Dag meneer van het postkantoor
wees zo lief en zorg ervoor
dat deze brief komt met spoed
waar hij wezen moet...

Versje
Ergens heel ver hier vandaan
heeft er iemand aan mij gedacht
hij heeft het in een doos gedaan
en naar de post gebracht
de doos kwam met de trein
de trein reed door de nacht
het was een pakje van mijn ....
wie had dat gedacht?


Ideeën voor de hoeken

Brievenbussen in de klas
Laat elk kind van een schoendoos een brievenbus maken. Prik (of knip) er een gleuf in, versier de brievenbus en plak of schrijf er de naam van het kind en het huisnummer op.
Maak met de klas één grote brievenbus voor de hele klas.

Het postkantoor
Richt een postkantoor in. Laat kinderen van thuis spullen meebrengen.
Denk aan: kaarten, enveloppen, briefpapier, postzegels of stickers, ander materiaal van het postkantoor zoals pakjes, etiketten, dozen...
Kleding voor de postbode (een pet, jasje en tas), schrijf- en stempelmateriaal, een grote postzak, een kaartenstandaard, een kassa, een weegschaal etc.Beeldende activiteiten | thema post

Een brievenbus maken
Laat elk kind zijn/haar eigen brievenbus maken van een schoendoos. Als de schoendoos versierd is, kan het kind er letters van zijn/haar naam of plakken en/of een huisnummer.


Werkbladen en spellen bij het thema post

Brieven bezorgen - rekenspellenpakket

Postbode Peter heeft het druk. Helpen jullie hem met het bezorgen van de brieven?

Met de telkaartjes uit het pakket 'Brieven bezorgen' oefenen de kinderen spelenderwijs de kleuren, het tellen en de getalsymbolen tot 20 door de postbode te helpen met het bezorgen van zijn brieven.
Daarnaast bevat het pakket 20 suggesties met poststukken en enkele spellen.
--> Bekijk het rekenspellenpakket 'Brieven bezorgen'

Brieven Bezorgen thema post kleuters

download een gratis lespakket voor kleuters voor de vastentijd

een mooi voorleesboek voor kleuters over pasen

een boek over een eigenwijze geit, leuk voor de Kinderboekenweek

een mooi prentenboek voor kleuters van de schijfster van Help! Een verrassing!

Volop ideeën en inspiratie bij de mooiste prentenboeken voor kleuters van Juf Anke