Gratis lesideeën, inspiratie en downloads voor kleuters vind je op Jufanke.nl

Juf Anke, leerkracht van een kleutergroep en eigenaar van Jufanke.nl
Over Juf Anke

Leuk dat je mijn site bezoekt! Ik ben Anke van Boxmeer, leerkracht op basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel. Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op jufanke.nl. Ik wil hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast ben ik werkzaam als (educatief) auteur voor Kleuteruniversiteit, verschillende vakbladen en uitgeverijen. Ook schreef ik mee aan twee boeken: Hallo allemaal! en Spelen met prentenboeken.
Foto: Merel van Dooren

Mijn projecten geschreven voor Kleuteruniversiteit vind je hier

  • Kringactivitetien
  • Liedjes en versjes
  • Hoeken
  • Knutselen
  • Downloads


Kringactiviteiten kermis / pretpark

Taalactiviteiten

Woordweb kermis / pretpark - voorkennis activeren
Welke attracties zie je op de kermis / in het pretpark? Wat is er te eten? Wat moet je doen om in een attractie te mogen? Hoe ga je er naartoe?
Maak een woordweb rond 'kermis' of 'pretpark' en activeer de voorkennis van de kinderen.
Laat enkele kinderen tekeningen bij de woorden maken of hang er foto's of afbeeldingen bij.
Breng samen een bezoek aan het pretpark / de kermis.

Flos vangen - letterkennis of rijmen
Speel met de groep dat jullie in de rups zitten. Zorg voor een 'flos' en laat deze de kring rond gaan. Houd hem boven de hoofden van de kinderen. Als een kind de flos vangt, bedenkt hij een woord dat begint met de 'k' van kermis. Ga verder. Het volgende kind dat de flos vangt bedenkt nu een woord enzovoorts.
Variatie: het kind dat de flos vangt rijmt op een aangegeven woord: rups, oliebol, suikerspin, paard, spookhuis

Touwtje trekken - beginklank
Bevestig voorwerpen aan de uiteinden van draden. Zorg ervoor dat telkens twee voorwerpen met dezelfde klank beginnen:
krokodil (speelfiguur) - kleurpotlood
stift - stoepkrijt
pan (uit de huishoek) - poes (knuffel)
boek - bel
mes (uit de huishoek) - muis (knuffel)
beer (knuffel) - beker (uit de huishoek)
Maak een touwtrekkraam in de klas door een laken over twee stoelen te hangen. Verstop de voorwerpen hierachter en hang de lege uiteinden van de draden aan de kant die de kinderen kunnen zien.
Eén kind trekt een touw. Wat zit hieraan? Een ander kind trekt een tweede touw. Wat heeft hij getrokken? Met welke klank beginnen de voorwerpen? Is deze klank hetzelfde? Zo niet, dan gaan de 'prijsjes' terug achter het laken. Beginnen de voorwerpen wel met dezelfde klank, dan worden deze prijzen uit de kraam gehaald. Ga door tot alle prijzen tevoorschijn zijn gekomen en een paar vormen met de prijs met dezelfde beginklank.
Tip! Geef hierna elk kind een 'prijsje' en laat ze door het lokaal lopen. De kinderen gaan op zoek naar het kind met de prijs met dezelfde beginklank. Kinderen die elkaar gevonden hebben, gaan bij elkaar zitten. Zorg ervoor dat je voor deze activiteit genoeg 'prijzen' hebt.

In het reuzenrad - auditief geheugen
Doe alsof je met de groep in het reuzenrad zit. Bovenin heb je uitzicht over heel het dorp of de stad. Noem drie dingen die je ziet en vraag de kinderen dit te herhalen. Noem hierna drie andere dingen, de kinderen herhalen enzovoorts.
Kunnen de kinderen de drie dingen ook in omgekeerde volgorde herhalen?
Sluit af met het volgende spel: Ik zit in het reuzenrad en ik zie ... het eerste kind noemt iets. Het tweede kind herhaalt dit en voegt iets toe. Het derde kind herhaalt wat de eerste kinderen zagen en voegt iets toe enzovoorts. Lukt het om de hele klas iets te laten verzinnen en alles in de juiste volgorde te herhalen?

In het spookhuis - luisteren
Doe het licht in het lokaal uit. Jullie zijn in het spookhuis. Vraag de kinderen de ogen te sluiten. Tik één kind aan dat de ogen opent en zich verstopt in het lokaal. Hij maakt een (griezelig) geluid. De kinderen die de ogen gesloten hebben, wijzen in de richting waar het geluid vandaan komt. Hierna openen ze de ogen. Kwam het geluid inderdaad hier vandaan?
Variatie: Eén kind zit met gesloten ogen in de kring. Wijs een kind aan dat een (griezelig) geluid maakt. Het kind met de gesloten ogen raadt wie dit is.

Rekenactiviteiten

Eendjes vangen - getalbeelden op de dobbelsteen en tellen
Schrijf de getallen één tot en met zes of twee tot en met twaalf op de onderkant van badeenden.
* Eén tot en met zes: De kinderen gooien met één dobbelsteen. Ze tellen het aantal gegooide ogen en 'vangen' een eendje. Ze kijken naar het getal op de onderkant. Is dit hetzelfde als het aantal gegooide ogen? Zo ja, dan is het eendje gevangen. Zo niet, dan wordt het teruggezet en wordt er opnieuw gedobbeld. Ga door tot alle eendjes gevangen zijn.
* Twee tot en met twaalf: Doe bovenstaande activiteit met twee dobbelstenen. Tel het aantal gegooide ogen op.

kermis, kleuters, eendjes-vangen, rekenen, getallen

Touwtje trekken - meten
Zorg voor een aantal draden van verschillende lengte. Houd de draden in je hand, zo dat de kinderen niet zien welke het langst is en welke het kortst. Laat een kind een 'touw' trekken. Leg dit in de kring. Laat nu nog een 'touw' trekken. Welk 'touw' is het langst? Welk 'touw' is het kortst? Ga zo verder en oefen de begrippen lang en kort.
Maak de activiteit spannend door 'langer, korter' te spelen. Er wordt één touw getrokken. De groep voorspelt wat het volgende touw zal zijn: langer of korter. Het tweede touw wordt getrokken. Als het juist is, mag de groep doorgaan en een nieuwe voorspelling doen. Als het niet juist is, gaan de touwtjes terug en begint de activiteit opnieuw. Hoeveel touwtjes kan de groep trekken zonder verkeerd te gokken?

In het reuzenrad - bovenaanzichten, plattegrond maken en aflezen
Maak een eenvoudig bouwwerk in de kring. Vertel dat je in het reuzenrad zit en een huis van bovenaf ziet. Laat de kinderen op hun stoel staan en het bouwwerk bekijken. Hoe ziet het eruit? Pak een vel papier en teken het bovenaanzicht van dit bouwwerk.
Verander het bouwwerk. Vraag de kinderen opnieuw hoe het er van bovenaf uitziet. Kan één van de kinderen de plattegrond nu tekenen? Ga zo verder.
Uitbreiding: Teken een plattegrond met hoogtegetallen. Dit is een aanzicht van bovenaf. Het vertelt je hoeveel blokken een verdieping hoog is. Laat de kinderen het bouwwerk volgens de plattegrond bouwen.

In de achtbaan - rangtelwoorden
Zet een rij stoelen in de kring. Dit is de achtbaan. Vraag enkele kinderen plaats te nemen. Laat de groep vertellen wie vooraan zit en wie achteraan. Wie zit in het midden? Wie zit als tweede en wie als derde? De achtbaan maakt een ritje. Geef de kinderen in de achtbaan opdrachten:
- het eerste kind doet de handen in de lucht.
- het vierde kind gilt.
- het zesde kind kijkt naar beneden.
- het tweede kind zwaait naar zijn opa.
De rit zit erop. Vraag de kinderen één voor één uit te stappen. Eerst het derde kind, dan het tweede, dan het vierde enzovoorts.
Verdeel de kinderen in groepjes van vijf. Ze gaan in een rij staan en zitten in de achtbaan. Geef opnieuw opdrachten zoals: het tweede kind doet de armen in de lucht (van elk groepje voert het tweede kind de opdracht uit).

Een lekkere lolly - patroon herkennen en voortzetten
Teken een ronde lolly op een vel papier (zie foto). Start een patroon met (tel)dopjes. De kinderen zetten dit voort. Leg hierna een ander patroon en breid het patroon uit.
Variatie: haal een dopje uit het patroon. Welke kleur is weg?


Liedjes en versjes

In het reuzenrad
Op de wijs van: Er zat een aapje op een stokje
Ik heb mijn beertje meegenomen
naar de kermis in de stad
toen we op de kermis kwamen
wou hij in het reuzenrad
en alle stoeltjes
gingen draaien
en bovenin
zat hij te zwaaien
draaimolen draai
draaimolen draai.

De draaimolen
Het Zandkasteel


Kermis
Samson en Gert

 


Ideeën voor de hoeken

Suikerspinnen maken
De kinderen maken een suikerspin van pompons of watten. Ze pakken de pompon of wat met een pincet en leggen deze bij een prikker. Een leuke, motorische oefening!

kermis, kleuters, motoriek, suikerspin

Lekkere popcorn!
Laat de kinderen een frietzakje vouwen. Met een pincet doen ze hier witte piepschuimbollen, watten of pompons in. Dit is de popcorn.

kermis, kleuters, popcorn, vouwen, motoriek

Lolly's versieren
Geef elk kind een lolly van papier en laat ze deze met teldopjes of knopen veriseren. Laat kinderen die dit kunnen een patroon leggen.

kermis, kleuters, loose-parts kermis, kleuters, loose-parts

Botsauto's van Clics
Laat de kinderen met Clics een botsauto maken. Maak met klei een rubberen botsrand, gebruik chenilledraad of een rietje als geleider en zet een Playmobilpoppetje in de botsauto.

kermis, kleuters

Eendjes vangen
Schrijf met een watervaste stift getallen op de onderkant van badeenden. Als je geen badeenden hebt, kun je afbeeldingen van badeenden op stevig papier knippen en getallen op de onderkant schrijven. Zorg voor eenden met daarop de getallen één tot en met zes (groep 1) of eenden met de getallen twee tot en met twaalf (groep 2). Zet alle eenden neer. De kinderen gooien met de dobbelsteen (één dobbelsteen voor de getallen één tot en met zes en twee dobbelstenen voor de getallen twee tot en met twaalf). Ze tellen het aantal gegooide ogen en draaien één eendje om. Welk getal staat hierop? Als dit het getal is, gelijk aan het aantal gegooide ogen, mag het kind de eend bij zich neerzetten. Is het een ander getal, dan probeert hij dit te onthouden. De volgende is aan de beurt. Lukt het om alle eenden te vangen?

kermis, kleuters, eendjes-vangen


Beeldende activiteiten

In de botsauto's
Geef de kinderen de opdracht: maak een botsauto. Bespreek samen hoe een botsauto eruit ziet. Wat moet hij in ieder geval hebben? Denk aan een stuur, een rubberen band, lichten, de geleider die voor de stroom zorgt, een vlaggetje en een getal.
In mijn groep werden er botsauto's van doosjes gemaakt, botsauto's van Clics en van vouwblaadjes (schoen vouwen).

kermis, kleuters

kermis, kleuters, knutselen

kermis, kleuters, botsauto

Botsauto vouwen
De kinderen vouwen een schoen (zoek een vouwinstructie op internet) en versieren deze. De botsauto krijgt een vlag (met prikker of rietje) en een stuur. De kinderen kunnen zichzelf tekenen of maken van een wc-rol en in de botsauto plakken.


Downloads bij de thema's kermis & pretpark

Kralenplankenpakket 'Naar de kermis'

Deze download bevat kralenplankvoorbeelden van een suikerspin, botsauto en draaimolen, een half voorbeeld van een draaimolen en suikerspin dat de kinderen zelf afmaken door te spiegelen en een codeeropdracht waaruit een botsauto tevoorschijn komt.

--> Download het kralenplankenpakket

kermis, kleuters, kralenplankvoorbeeld kermis, kleuters, kralenplankvoorbeeldkermis, kleuters, kralenplankvoorbeeld kermis, kleuters, kralenplankvoorbeeld, coderen

Dobbelblad 'Naar het pretpark'

Dobbel de bus naar de het pretpark. De kinderen gooien met de dobbelsteen en kleuren evenveel cirkels als het aantal gegooide ogen. Ze gaan door tot ze bij het pretpark zijn.

--> Download het dobbelblad

download een gratis lespakket voor kleuters voor de vastentijd

een mooi voorleesboek voor kleuters over pasen

een boek over een eigenwijze geit, leuk voor de Kinderboekenweek

een mooi prentenboek voor kleuters van de schijfster van Help! Een verrassing!

Volop ideeën en inspiratie bij de mooiste prentenboeken voor kleuters van Juf Anke