lesidee kleuters juf Anke


Over Juf Anke

Sinds 2005 deel ik lesmateriaal op mijn site jufanke.nl. Ik wil anderen hiermee inspireren en enthousiasmeren. Daarnaast schrijf ik, samen met Els, voor Kleuteruniversiteit, Praxisbulletin, De Vier Windstreken en Lemniscaat. In 2017 is ons eerste eigen boek verschenen: Spelen met prentenboeken!Engels leren aan kinderen | Lesideeën

Op deze pagina vind je spelletjes, liedjes, versjes, prentenboeken en links naar websites om kinderen Engels te leren. Handig wanneer jouw klas Engels gaat leren of wanneer je les gaat geven in het buitenland.
Have fun!

Spelletjes om Engels te leren

Schrijfwedstrijd - alfabet leren
Verdeel de kinderen in 2 teams. De teams staan achter een lijn.
Deel het bord in 2 helften. Eén kind van elk team rent naar het bord, schrijft de A op zijn helft en rent terug naar het team. De volgende rent en schrijft de B op. Welk team heeft het eerst het hele alfabet op het bord staan?

Gumwedstrijd - alfabet leren
Hetzelfde spel als hierboven, maar nu staan alle letters al op het bord en moeten de kinderen om de beurt een letter wegwissen, te beginnen bij de A.

De bal - vragen stellen en beantwoorden
Gooi de bal naar een leerling en stel een vraag. De leerling antwoordt en gooit de bal naar een volgende leerling en stelt dezelfde vraag. Bijv. "Can you...?", "Yes, I can. / No, I can't." "Do you like...?", "Yes, I do. / No, I don't."

Ballon hooghouden - vragen stellen en beantwoorden
De kinderen staan in een kring. Gooi een ballon naar één kind en stel een vraag. Het kind tikt de ballon meteen verder naar een volgende leerling en beantwoordt ondertussen de vraag. Ook stelt dit kind de vraag aan de volgende leerling.
"My name's Anna. What's your name?" (tik) "My name's Pete. What's your name?" (tik).

Hints - woorden leren
Verdeel de klas in twee teams. De eerste leerling van elk team komt naar de leerkracht en krijgt een plaatje te zien of een woord ingefluisterd. Dit wordt uitgebeeld. Het team dat het woord het eerst raadt en in het Engels noemt, krijgt een punt. Nu is de volgende leerling aan de beurt. Welk team wint?
Voorbeelden: sleeping, eating, playing soccer...

Clusters - cijfers leren
Zet muziek op. De kinderen lopen, springen, sluipen door de klas. Stop de muziek en noem een nummer, in het Engels. De kinderen moeten zo snel mogelijk in groepjes van dat aantal gaan staan. Kinderen die over zijn moeten gaan zitten en op de volgende ronde wachten. P

Commando
De leerkracht geeft commando's die de kinderen uit moeten voeren, bijvoorbeeld "Jump 10 times", "Touch your (body part)", "Touch (classroom object", "Turn around", "Stand up / Sit down".

Pictionary
Verdeel de klas in twee teams. Van elk team komt één leerling naar voren. Laat een plaatje zien of fluister een woord. Dit wordt getekend op het bord. Welk team raadt het eerst wat er getekend is? Dit team krijgt een punt.

Eend eend gans (duck, duck, goose)
De kinderen zitten in de kring. De leerkracht loopt om de kring, tikt de kinderen op het hoofd en zegt telkens 'eend'. Bij één leerling zegt de leerkracht 'gans'. Dit kind staat op en rent om de kring heen achter de leerkracht aan. De leerkracht moet op de plaats van de leerling gaan zitten, voordat hij getikt wordt.
Varieer: "cat, cat, dog" of iets soortgelijks,of zelfs "duck, duck, dog" om de alertheid te oefenen of de 'u' vs 'o' en 'g' vs 'ck' uitspraak.

Hangman
Galgje! Gebruik woorden die de kinderen geleerd hebben. Neem een woord in je hoofd. Zet streepjes voor het aantal letters dat dat woord heeft op het bord. De kinderen raden letters. Zit de geraden letter niet in het woord, dan verschijnt er een stukje van de galg. Lukt het de kinderen het woord te raden voordat hangman hangt?

I Spy
De leerkracht zegt "I spy with my little eye something beginning with G". Kinderen proberen te raden wat dit is. Gebruik kleuren bij jongere kinderen "I spy with my little eye something (red)."

Spring over de lijn
Verdeel de klas in tweeën met een touw of tape. De ene kant van de lijn is true, de andere kant is false. Houd een plaatje omhoog en zeg een woord. Als de leerling denkt dat dit het juiste woord is voor het plaatje, gaat hij aan de kant van true staan. Is het niet juist, gaat hij bij false staan. Leerlingen die een fout maken, gaan zitten tot de volgende ronde begint.

Toverpotlood
Zet een letter van het alfabet op het bord. De kinderen gaan staan en kijken naar het bord. Ze houden hun toverpotlood in de lucht. Ze schrijven de letter daarmee in de lucht. Schrijf de letter ook eens met je voet, elleboog, tong of neus.

Shiri Tori
Dit is een Japans spel. Iedereen zit in de kring. De leekracht zegt een woord en elke leerling moet een woord toevoegen dat begint met de laatste letter van het daarvoor genoemde woord. apple-egg-girl-lion-neck-etc.

Simon zegt
Geef de kinderen opdrachten, zoals 'raak je neus aan'. Maar... de kinderen mogen dit alleen doen als jij er 'Simon says' voor zegt! Doe je dit niet en voeren de kinderen de opdracht toch uit, dan zijn ze af. "Simon says touch your toes" = Students touch their toes. "Touch your eyes" = Students don't move.

Slam
De kinderen zitten in de kring met hun handen op hun hoofd. In de kring liggen een heleboel plaatjes van woorden. De leerkracht noemt een woord. Het kind dat zijn hand het eerst op het juiste plaatje legt, wint dat kaartje. Speel steen-papier-schaar bij gelijkspel.

Prentenboeken in het Engels

 

Engelstalige liedjes

Tip: Zoek de liedjes op You-Tube!
Klik hier voor liedjes over de dagen, maanden, het weer, kleuren, vormen, tellen.

A brand new day
Luister dit liedje
I can feel it in my hands------------- In my hands
I can feel it in my arms-------------- In my arms
I can feel it in my hips--------------- In my hips
I can feel it in my heart-------------- In my heart
I can feel it in my feet--------------- In my feet
I can feel it in my knees------------- In my knees
I can feel it in my toes--------------- In my toes
I can feel it in my nose -------------- In my nose
I can feel it!

Chorus:
It’s a brand new day
It’s a brand new day
It’s a brand new day
It’s a brand new day

It is time for school to start
Luister dit liedje
Chorus:
It is time for school to start.
We'll do reading, math and art.
We'll all learn to be so smart.
It is time for school.

Verse:
It is time for school; it is time for fun.
It's a time for learning for everyone.
So, sit down; take a seat.
We are in for a treat.
It is time for school to start.

Goodmorning
Luister dit liedje
Goodmorning, goodmorning,
how do you do?
I'm fine, yes, and thank you
tell me how are you?

Good-bye Song
Sung to the tune of Happy Birthday
Good-bye to you,
Good-bye to you,
Good-bye dear friends,
I'll see you again.

See you later, alligator!
Luister dit liedje
We had a good day
And we learned so much
Now it’s time to say goodbye

See you later alligator
In a while crocodile
Had a thriller big gorilla
Bye bye butterfly
Gotta scat kitty cat
Out the door dinosaur.

Head, shoulders, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Five Little Monkeys
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
"No more monkeys jumping on the bed!"

Four little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
"No more monkeys jumping on the bed!"

Three little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
"No more monkeys jumping on the bed!"

Two little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
"No more monkeys jumping on the bed!"

One little monkey jumping on the bed,
He fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
"Put those monkeys straight to bed!"

Hokey Pokey
You put your right hand in,
You put your right hand out,
You put your right hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left hand in,
You put your left hand out,
You put your left hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your right foot in,
You put your right foot out,
You put your right foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left foot in,
You put your left foot out,
You put your left foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your whole self in,
You put your whole self out,
You put your whole self in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

If you're happy and you know it
If you're happy and you know it clap your hands. (clap clap)
If you're happy and you know it clap your hands. (clap clap)
If you're happy and you know it then your face will surely show it.
If you're happy and you know it clap your hands. (clap clap)

If you're happy and you know it stomp your feet. (stomp stomp)
If you're happy and you know it stomp your feet. (stomp stomp)
If you're happy and you know it then your face will surely show it.
If you're happy and you know it stomp your feet. (stomp stomp)

If you're happy and you know it nod your head. (nod nod)
If you're happy and you know it nod your head. (nod nod)
If you're happy and you know it then your face will surely show it.
If you're happy and you know it nod your head. (nod nod)

If you're happy and you know it shout "Hooray!" (Hoo-Ray!)
If you're happy and you know it shout "Hooray!" (Hoo-Ray!)
If you're happy and you know it then your face will surely show it.
If you're happy and you know it shout "Hooray!" (Hoo-Ray!)

If you're happy and you know it do all four. (clap stomp nod Hoo-Ray!)
If you're happy and you know it do all four. (clap stomp nod Hoo-Ray!)
If you're happy and you know it then your face will surely show it.
If you're happy and you know it do all four. (clap stomp nod Hoo-Ray!)

Old MacDonald
Old MacDonald had a farm, E I E I O,
And on his farm he had some chicks, E I E I O.
With a chick chick here
and a chick chick there,
Here a chick, there a chick,
everywhere a chick chick.
Old MacDonald had a farm, E I E I O.

Old MacDonald had a farm, E I E I O,
And on his farm he had a cow, E I E I O.
With a moo moo here
and a moo moo there,
Here a moo, there a moo,
everywhere a moo moo.
Old MacDonald had a farm, E I E I O.

Old MacDonald had a farm, E I E I O,
And on his farm he had a pig, E I E I O.
With an oink oink here
and an oink oink there,
Here an oink, there an oink,
everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm, E I E I O.

Ten little Indians
One little, two little, three little Indians
Four little, five little, six little Indians
Seven little, eight little, nine little Indians
Ten little Indian boys.

Ten little, nine little, eight little Indians
Seven little, six little, five little Indians
Four little, three little, two little Indians
One little Indian boy.

The wheels on the bus go round and round
The wheels on the bus go round and round.
round and round.
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town!

The people on the bus go up and down.
up and down.
up and down.
The people on the bus go up and down,
all through the town!

The horn on the bus goes beep, beep, beep.
beep, beep beep.
beep, beep, beep.
The horn on the bus goes beep, beep, beep.
all through the town!

The wipers on the bus go swish, swish, swish.
swish, swish, swish.
swish, swish, swish.
The wipers on the bus go swish, swish, swish,
all through the town!

The signals on the bus go blink, blink, blink.
blink, blink, blink.
blink, blink, blink.
The signals on the bus go blink, blink, blink,
all through the town!

The motor on the bus goes zoom, zoom, zoom.
zoom, zoom, zoom.
zoom, zoom, zoom.
The motor on the bus goes zoom, zoom, zoom,
all through the town!

Liedjes, versjes en verhalen

Afspeellijsten op You-Tube met engelstalige liedjes, verhaaltjes en versjes. De eerste filmpjes zijn verhalen, klik verder (op de knop rechts naast play) om naar de liedjes te gaan.

 

Handige links

Een aantal websites die je kunt gebruiken om Engels te geven:


http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Site van het Britse consulaat met allerlei games, werkbladen, liedjes en tips om Engels aan te leren.


http://www.esl-kids.com
Op deze site vind je heel veel liedjes, spelletjes en werkbladen die je zelf samen kunt stellen.


http://www.allkidsnetwork.com/
Een website met lesideeën voor knutselwerkjes, werkbladen en meer.


http://www.mes-english.com/
Werkbladen, spelletjes, projecten en nog veel meer om te gebruiken tijdens je Engelse les.


http://www.eslgamesworld.com/
Online en printbare engelstalige spelletjes.


facebook juf Anke